archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dakloos en inkomen | Gemeente Zwolle
  Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Dakloos Inkomen Lees voor Dakloos en inkomen Voor verschillende doelgroepen heeft de gemeente Zwolle regelingen die het inkomen ondersteunen Detentie en gevolgen bijstandsuitkering Als u in een gevangenis huis van bewaring tijdens voorlopige hechtenis penitentiaire inrichting of een tbs kliniek verblijft hebt u geen recht op een uitkering art 13 Wwb Alleen als u voor een gedeelte van uw straf buiten de strafinrichting verblijft komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering Wij vragen u dringend om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Zwolle Bent u niet in staat om te bellen of te mailen vraag dan een Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening om contact op te nemen Als u niet op tijd contact opneemt kan er teveel uitkering worden betaald wat van u teruggevorderd wordt Ook kan er een maatregel worden opgelegd Voorkom dit Delen Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Onderdak

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/dakloos/inkomen (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Trajectbegeleiding dak- en thuislozen met een Wajong-uitkering | Gemeente Zwolle
  Zwolle wordt aangeboden verschilt niet van de trajecten die mogelijk zijn voor personen met een bijstandsuitkering Wwb We gaan er ook vanuit dat iedereen kansen en mogelijkheden moet krijgen om zijn haar situatie te verbeteren daarbij gaan we ervan uit dat de verschillende leefgebieden van belang zijn wonen financiën dagbesteding of werk middelengebruik en eventueel justitie Daarnaast proberen we in kaart brengen waar iemand naar vermogen kan meedoen in de samenleving dus waar liggen de beperkingen bijvoorbeeld op psychisch vlak en nog belangrijker waar liggen je mogelijkheden en wat heb je nodig om je daar in te ontwikkelen Methode We proberen met een traject zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de deelnemer Wij werken met een zogenaamde participatieladder van 6 treden waarbij elke trede weer voor een ander ontwikkelingsaspect staat Bij trede 0 gaan we allereerst kijken wat het volgen van een traject in de weg staat zoals het tijdelijk inzetten van een zorgtraject Bij trede 1 heeft een persoon geen vast onderkomen heeft nauwelijks contacten Dan spreken van een geïsoleerde fase Bij trede 2 heeft een persoon stappen gemaakt om sociale contacten buiten de deur gaat vinden bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij een sport vereniging Bij trede 3 staat de deelname aan georganiseerde activiteiten bijvoorbeeld een workshop bij het Leger des Heils of een traject bij bijvoorbeeld Pauropus Daarboven komen het doen van onbetaald werk trede 4 en het uitstromen naar regulier betaald werk met begeleiding trede 5 en naar regulier betaald werk met uiteindelijke uitstroom uit de uitkering trede 6 Trede 4 5 en 6 worden door het UWV uitgevoerd Door middel van deze treden brengen wij in kaart waar iemand zich op dat moment bevindt Dat is niet altijd makkelijk een persoon past niet altijd in een schema sommigen slaan een trede

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/trajectbegeleiding-dak-en-thuislozen-met-een-wajong-uitkering (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dakloos en websites | Gemeente Zwolle
  Dakloos Onderdak Inkomen Websites Beleid Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Dakloos Websites Lees voor Dakloos en websites Wonen De Woningzoeker Woningcorporatie DeltaWonen Woningstichting SWZ Woningstichting Openbaar Belang Inkomen Weet hoe het zit Werk UWV Sociale Verzekeringsbank Belastingdienst Noodfonds Zwolle en omgeving Nibud budgetvoorlichting Zorg De Kern Maatschappelijk Werk Sociaal Raadslieden Steunpunt Huiselijk Geweld Stichting limor RIBW Groep Overijssel Stichting Zwerfjongeren Nederland Federatie Opvang MEE IJsseloevers IrisZorg organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang Humanitas Bureau Jeugdzorg Overijssel Take Off woonvoorzieningen jongeren Tactus verslavingszorg Frion Gezondheid Dimence Huisartsenpost Zwolle Isala Klinieken GGD IJsselland Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Justitie Het Juridisch Loket Politie IJsselland Reclassering Nederland Ministerie van Justitie Penitentiaire Inrichting gevangenis Zwolle CJIB Centraal Justitieel Incassobureau Labels Dakloos Delen Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Onderdak Inkomen Websites Beleid Voor cliënten inwoners Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/dakloos/websites (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dagactivering dak- en thuislozen | Gemeente Zwolle
  Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Dakloos Beleid Lees voor Dagactivering dak en thuislozen Zwolle Actief krijgt sinds 1 januari 2014 subsidie van de gemeente Zwolle voor de dagactivering van dak en thuislozen Zwolle Actief is een coalitie van maatschappelijke partijen en is als beste geselecteerd na een procedure van maatschappelijk aanbesteden Zwolle Actief Zwolle Actief wordt gevormd door Limor Dimence RIBW Groep Overijssel mede namens de Werkelaar waarin ook Frion en Wezo participeren Tactus Travers Welzijn en het Leger des Heils Zwolle Actiief organiseert geen aparte voorziening omdat daarmee de maatschappelijke participatie onvoldoende gestimuleerd wordt Dak en thuislozen worden actief ingezet bij allerlei voorzieningen zoals wijkcentra en vrijwilligersorganisaties Coaches ondersteunen de dak en thuislozen op de locatie van de activiteit Zij bieden ondersteuning op maat en gaan uit van de persoonlijke talenten en mogelijkheden van de dak en thuislozen Als dat nodig is begeleiden zij hen ook bij andere ondersteuningsvragen zoals bijvoorbeeld wonen Maatschappelijk aanbesteden Om tot een nieuw aanbod van dagactivering te komen heeft de gemeente Zwolle gekozen voor het traject maatschappelijk aanbesteden Bij maatschappelijke aanbesteding wordt een beroep gedaan op een coalities van organisaties bedrijven en inwoners bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken Een open uitvraag biedt meer kansen voor een vernieuwend en integraal aanbod van meerdere organisaties tegen minder kosten en met meer effect Procedure Een beoordelingscommissie heeft de subsidieaanvragen getoetst onder meer op kwaliteit vernieuwing en de mate waarin de aanbieder s aannemelijk maken dat ze het vermogen hebben om voor en met dak en thuislozen stappen in de zelfredzaamheid te zetten De commissie heeft het college van B W geadviseerd met welke partij en een subsidierelatie aan te gaan Het college van B W heeft besloten Zwolle Actief per 1 janauri 2014 voor twee

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/projecten/dagactivering (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen | Gemeente Zwolle
  Waar kan ik terecht voor de inkoop van de algemene voorziening HHT met de toelage Hoe lang kan ik gebruik maken van de algemene voorziening HHT Moet ik vaste afspraken over de periode en de werkzaamheden Hoe gaat de betaling van de algemene voorziening HHT Waar kan ik terecht met vragen over de Huishoudelijke Hulp Toelage Participatiewet Wat regelt de Participatiewet Wat zijn de uitgangpunt van de Participatiewet Wat is Beschut werken Voor wie is de Wet Sociale Werkvoorziening Hou ik mijn WSW uitkering en mijn werk vanaf 1 januari 2015 Krijg ik begeleiding bij vinden van werk Ik val onder Wajongregeling Verandert er wat voor mij Jeugdhulp Wat regelt de Jeugdwet 2015 Voor wie geldt de nieuwe Jeugdwet Valt alle jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Blijft de indicatie voor jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 geldig Geldt er ook een einddatum voor pleegzorg Mijn indicatie loopt af in 2015 Mijn indicatie loopt af na 1 januari 2016 Houd ik het PGB Hoe zit het met kinderen die nu op de wachtlijst staan maar nog geen hulp krijgen Krijgen we een andere hulpverlener Wat is het voordeel dat de jeugdzorg naar de gemeente gaat Als ik jeugdhulp nodig heb waar moet ik me dan melden Wordt de jeugdhulp door gemeenteambtenaren uitgevoerd Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt Krijgt de gemeente genoeg geld voor jeugdhulp Kan ik het Persoonsgebonden budget PGB voor mijn kind houden Hoe organiseert de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering Klopt het dat het uitmaakt in welke gemeente je woont Worden mijn vrienden buren en familie verplicht ons kind te helpen met opvoedondersteuning Hoe zit het met de privacybescherming bij het overdragen van persoonlijke gegevens van kinderen door de overheid Wordt er rekening gehouden met de privacy bij het overdragen van dossiers van Bureaus Jeugdzorg Mag een medewerker van de gemeente jeugdreclassering opleggen Krijgt de gemeente informatie over de strafbare feiten waarvoor ik ben veroordeeld Beslist de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst Wij hebben al jaren dezelfde zorgaanbieder en begeleider voor ons kind Verandert dat Wat vindt de gemeente belangrijk voor opgroeiende kinderen Als een kind ondersteuning nodig heeft hoe gaat de gemeente dat dan doen Verandert er iets voor de kinderen die in een pleeggezin opgroeien Kan de gemeente mij om een eigen bijdrage vragen voor jeugdhulp Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente Kan ik bezwaar maken Wat als ouders geen hulp durven of willen vragen Wat is Passend onderwijs Verdwijnt het Speciaal onderwijs Wat regelt de wet Passend onderwijs Dagbesteding Voor wie is dagbesteding Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er Wat verandert er in de dagbesteding Kan ik naar dezelfde dagbesteding gaan vanaf 1 januari 2015 Hou ik de indicatie voor dagbesteding Wat gebeurt er als mijn indicatie afloopt Hou ik mijn PGB voor de inkoop van dagbesteding Betaal ik een eigen bijdrage voor de dagbesteding Wie regelt en betaalt het vervoer naar de dagbesteding Mijn dagbestedingscentrum heeft geen contract met de gemeente Zwolle Wat is het verschil tussen Arbeidsmatige en Niet arbeidsmatige dagbesteding Beschermd wonen Wat is Beschermd wonen Voor wie is Beschermd wonen Welke vormen van Beschermd wonen zijn er Is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van Beschermd wonen Kan ik nog gebruik maken van Beschermd wonen vanaf 1 januari 2015 Hoe lang Moet ik verhuizen Ik heb naast Beschermd wonen ook dagbesteding Verandert dat Ik heb een indicatie Beschermd wonen maar ik woon zelfstandig extramurale zorg Kan ik mijn indicatie nog verlengen Houd ik mijn Persoonsgebonden budget Zijn er nieuwe voorwaarden voor een PGB voor Beschermd wonen Ik wil graag Beschermd wonen Waar kan ik terecht Blijft de eigen bijdrage voor Beschermd wonen bestaan Hoe wordt de eigen bijdrage vastgesteld en geïnd Waar kan ik terecht met vragen over Beschermd wonen Ik heb een GGZ B indicatie valt dat straks ook onder de gemeente Ik krijg een brief over Beschermd wonen van de gemeente Zwolle maar ik woon niet in Zwolle Klopt dit wel Cliëntondersteuning Wat wordt bedoeld met cliëntondersteuning Waar kan de cliëntondersteuner mij nog meer bij helpen Bij welke ondersteuningsvragen kunnen zij mij helpen Wat wordt bedoeld met onafhankelijke cliëntondersteuning Wat is een vertrouwenspersoon in de jeugdhulp Hoe word ik door de cliëntondersteuner geholpen Bij wie kan ik terecht voor cliëntondersteuning Ik wil graag ondersteuning bij een gesprek met het Sociaal wijkteam Wat kost cliëntondersteuning Mantelzorg Wie is mantelzorger Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg Worden kinderen vrienden en buren worden verplicht om anderen te helpen Worden mantelzorgers betrokken bij de zorg Waarom worden mantelzorgers ondersteund Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er Wat is respijtzorg Wat is het mantelzorgcompliment Is er vanaf 2015 nog een mantelzorgcompliment Wat komt er in de plaats voor het mantelzorgcompliment Waar kan ik met vragen over het mantelzorgcompliment terecht Hoe informeert de overheid de cliënten en mantelzorgers hierover Wie komt op voor de belangen van mantelzorgers Mantelzorgwoning Wat is een mantelzorgwoning Welke mantelzorgwoningen zijn er Waarom faciliteren gemeenten mantelzorgwoningen Is er een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning Als ik zonder vergunning mag bouwen moet ik dan de gemeente op de hoogte brengen Zijn er bouwregels waar ik mij aan moet houden Waar moet ik nog meer rekening mee houden Moet ik aantonen dat ik een mantelzorger ben Krijgt de mantelzorgwoning een eigen adres en huisnummer Krijg ik financiële ondersteuning van de gemeente voor de mantelzorgwoning Vormen de zorgvrager en de mantelzorger één huishouden zodat dat gevolgen heeft voor mijn uitkering Stijgt de waarde van mijn woning door de mantelzorgerwoning Vrijwilligerswerk Wat is vrijwilligerswerk Welke voorwaarden gelden voor vrijwilligerswerk Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk Wat is informele zorg Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk Hoe vind ik vrijwilligerswerk Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe Ik heb een uitkering Mag ik dan vrijwilligerswerk doen Mag ik van de belastingdienst vrijwilligerswerk doen Waar vind ik meer informatie over vrijwilligerswerk Ik wil een activiteit organiseren met hulp van vrijwilligers Kan ik daarvoor subsidie aanvragen Kosten en eigen bijdrage Als ik een hoog inkomen heb krijg ik dan

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein/veel-gestelde-vragen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Algemene vragen | Gemeente Zwolle
  Zorgverzekeringswet Zvw is voor de medische zorg Het gaat hier om verpleging en persoonlijke verzorging aan huis de behandeling van mensen met een zintuigelijke beperking de intensieve kindzorg en de palliatieve zorg Hiervoor zijn inwoners verzekerd via hun zorgverzekering De nieuwe Wet langdurige zorg Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht thuis of in een instelling nodig hebben Hiervoor is het Zorgkantoor verantwoordelijk De gemeente is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zvw en de Wlz Hoe verandert mijn zorg Waarom is de zorg ingrijpend veranderd Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de Zorgverzekeraar of het Zorgkantoor De vraag naar zorg en ondersteuning en dus de kosten nemen toe Mensen worden ouder de vergrijzing en blijven langer zelfstandig wonen En inwoners willen meer inspraak over de zorg en ondersteuning die ze krijgen Bovendien moet er bezuinigd worden De gemeente staat dichter bij de inwoners en weet beter dan een verre overheid wat mensen nodig hebben Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat mensen zelf nog kunnen doen kunnen zij over hun eigen leven blijven beslissen Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven Wat is het Sociaal domein Alle organisaties diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen de leefbaarheid vergroten en de participatie meedoen bevorderen Wat wordt bedoeld met Transitie Het veranderingsproces bij de decentralisaties overdracht van de taken van het rijk en de provincie naar de gemeenten zoals het veranderen van de wet en regelgeving en de financiëring Wat wordt bedoeld met Transformatie Het gaat bij Transformatie om om een inhoudelijke verandering dus vernieuwing of verbetering van de ondersteuning aan inwoners Moet ik vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/algemeen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Gemeente Zwolle
  of tijdelijk logeren in een zorgcentrum of woonvoorziening is vooral om mantelzorgers te ontlasten Beschermd wonen is een vorm van ondersteuning waarbij de cliënt een veilige en afgeschermde woon en leefomgeving wordt geboden Wat blijft hetzelfde Een aantal taken blijft hetzelfde Zo blijft de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers maatschappelijke opvang vrouwenopvang bestrijding huiselijk geweld en de individuele voorzieningen voor hulpmiddelen vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen Deze vallen nu ook onder de Wmo 2015 Wat is een Individuele voorziening Dat zijn aanpassingen in huis en hulpmiddelen zoals een rolstoel waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen In de Jeugdwet is ook sprake van individuele voorziening jeugd Hiermee wordt bedoeld een maatwerkvoorziening voor jeugd Wat zijn de belangrijkste veranderingen Ondersteuning is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om de problemen op eigen kracht met een algemene voorzienin g met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun omgeving op te lossen Het Sociaal wijkteam bekijkt samen met u naar wat u nog zelf kunt en wat uw familie en vrienden sociale netwerk daarin kunnen betekenen En als dat nodig is wordt professionele hulp ingezet Ondersteunen doen we zo Krijg ik een andere hulpverlener nu de gemeente voor mijn hulp verantwoordelijk is De hulp zorg ondersteuning of begeleiding kan in 2015 voortgezet worden bij dezelfde zorgaanbieder Of u dezelfde begeleider houdt is niet zeker Door bezuinigingen en reorganisaties kan de organisatie waarvan u de begeleiding krijgt keuzes maken waardoor u een andere begeleider krijgt Of er iets voor u gaat veranderen kunt u het beste voorleggen aan de begeleider van de organisatie waar u de hulp van krijgt of bij het Sociaal wijkteam Houd ik wel dezelfde ondersteuning De manier waarop we inwoners ondersteunen verandert Kernbegrippen zijn eigen kracht regie en verantwoordelijkheid We kijken in eerste instantie wat mensen zelf en met hun sociaal netwerk kunnen En als dat nodig is regelen we die ondersteuning die bij die persoon of dat gezin past Geen standaardhulp maar maatwerk U leest er meer over op de website van het Sociaal wijkteam Zwolle Of er iets voor u gaat veranderen en of het aantal uren voor begeleiding wijzigt kunt u het beste voorleggen aan de begeleider van de organisatie waar u nu de hulp van krijgt of bij het Sociaal wijkteam Wat is Compensatieplicht Dat is de Wmo plicht van de gemeente om beperkingen in zelfredzaamheid van inwoners weg te nemen of te compenseren Door begeleiding aanpassingen of een hulpmiddel kunnen inwoners daardoor mee blijven doen participatie in de samenleving Wat wordt bedoeld met Kanteling Dat is een programma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG voor de invoering van de nieuwe manier van werken Die invoering wordt kantelen genoemd In deze manier van werken staat de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners met een beperking centraal Ik heb een indicatie voor AWBZ zorg Behoud ik dit recht nu deze zorg onder de Wmo valt Als u nu een indicatie heeft voor AWBZ zorg dan behoudt u dit recht in 2015

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/wet-maatschappelijke-ondersteuning (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ondersteuningsvormen en voorzieningen | Gemeente Zwolle
  blijven doen participatie Voor een algemene voorziening is geen toestemming indicatie en doorverwijzing van een instantie nodig Wat is een Individuele voorziening Dat zijn aanpassingen in huis vervoer en hulpmiddelen zoals een rolstoel waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen In de Jeugdwet is ook sprake van individuele voorziening jeugd Hiermee wordt bedoeld een maatwerkvoorziening voor jeugd Wat is een Maatwerkvoorziening Als blijkt dat iemand niet zelf met hulp van anderen of met algemene voorzieningen in staat is tot zelfredzaamheid of participatie komt hij zij in aanmerking voor een maatwerkvoorziening Dat kan bijvoorbeeld Beschermd wonen individuele begeleiding thuis logeerzorg of een deel van de huishoudelijke hulp Voor 2015 was voor deze hulp een indicatie toestemming nodig Nu kunt u met een medewerker van het Sociaal wijkteam Zwolle bespreken of een maatwerkvoorziening voor u de beste aanvullende hulp is Als dat zo is dan wordt een beschikking aangevraagd bij de gemeente Wat is een Collectieve voorziening Deze voorzieningen worden speciaal georganiseerd voor mensen met beperkingen Men deelt het gebruik met anderen Voorbeelden zijn de Regiotaxi een rolstoeltaxi bus het depot voor scootmobielen en rolstoelen tafeltje dekje Het Sociaal wijkteam geeft toestemming om van deze voorzieningen gebruik te maken Wat wordt bedoeld met Zorg in natura Bij zorg in natura ZIN bepaalt en levert de zorgaanbieder de zorg en regelt ook de administratie daaromheen Hulpvragers maken met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop de zorg geboden wordt Wat wordt bedoeld met Cliëntondersteuning Deze ondersteuning is om mensen te ondersteunen in het krijgen van de juiste hulp of bijvoorbeeld bij het maken van bezwaar Iemand die cliëntondersteuning geeft heeft een onafhankelijke positie en dus geen belang of voordeel in welke hulp er geboden wordt MEE IJsseloevers en De Kern zijn organisaties die deze ondersteuning geven Ook het Sociaal wijkteam kan die ondersteuning bieden Daarnaast is deze ondersteuning bedoeld om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en het inzetten van het sociaal netwerk mantelzorgers en vrijwilligers Met vooral preventie activiteiten wordt voorkomen dat er problemen ontstaan en een beroep gedaan moet worden op dure voorzieningen Veel gestelde vragen cliëntondersteuning Wat is een Persoonsgebonden budget PGB Een budget waarmee mensen zelf de zorg thuis kunnen regelen en inkopen voor bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging verpleging begeleiding of kortdurend verblijf Met het PGB organiseert men zelf de hulp die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen Sociale Verzekeringsbank Wat valt onder het Kortdurend verblijf Tijdelijk of voor een paar keer in de week logeren in een zorginstelling De cliënt moet aangewezen zijn op permanent toezicht Kortdurend verblijf wordt vooral geregeld om de mantelzorger te ontlasten Welke hulp valt onder de Jeugd GGZ Hulp aan kinderen jongeren en jong volwassenen van 0 tot 23 jaar met psychiatrische of psychosociale klachten die zo ernstig zijn dat zij daardoor in hun ontwikkeling worden bedreigd Wat wordt bedoeld met Individuele begeleiding Een vorm van ondersteuning aan mensen op welk terrein dan ook Dat kan zijn bij het opvoeden en opgroeien of bij het vinden van werk In het bijzonder gaat

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/ondersteuningsvormen-en-voorzieningen (2015-12-01)
  Open archived version from archive •