archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Visie en werkwijze voor ondersteuning inwoners | Gemeente Zwolle
  om zelfstandig te bepalen hoe zijn leven op verschillende gebieden eruit moet zien zoals wonen werken sociale contacten en ook wanneer het dus om zorg en of begeleiding gaat Wat wordt bedoeld met Eigen kracht Een van de uitgangspunten van de gemeente Zwolle en van de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo de Jeugdwet en de Participatiewet is dat de eigen kracht van mensen gestimuleerd wordt en dat er rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie en mogelijkheden van mensen Dit houdt in dat zelfredzaamheid het uitgangspunt is In eerste instantie kijken we dus hoe mensen hun probleem zelf kunnen oplossen Daarnaast kijken we of dat met hulp van de omgeving bijvoorbeeld familie buren of andere naasten kan En als dat niet voldoende is dan is er professionele hulp Wat is een Sociaal netwerk Het opbouwen van Relaties met mensen in de naaste omgeving zoals familie buren of partner mantelzorgers en vrijwilligers Dit netwerk kan een rol vervullen in de ondersteuning en in het behoudt van de zelfredzaamheid van mensen Worden kinderen vrienden en buren verplicht om te helpen De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen vrienden of buren niet verplicht Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen De gemeente mag wel onderzoeken of het sociale netwerk kan helpen Het Sociaal wijkteam kan rekening houden met deze hulp als ze een aanbod doet aan de cliënt In het gesprek met de cliënt vraagt de medewerker ook of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van de mantelzorgtaken Wat is een Sociaal wijkteam Teams die in een wijk werken en waar inwoners terecht kunnen voor toeleiding naar hulp en ondersteuning Het is een team van beroepskrachten uit verschillende organisaties zoals gemeente welzijnswerk en hulpverleningsinstellingen Het wijkteam geeft advies en informatie en biedt zo mogelijk zelf de ondersteuning of legt samen met de inwoner contact met andere organisaties voor de juiste ondersteuning Voor bepaalde vormen van ondersteuning maatwerkvoorziening Zorg in natura is het wijkteam de toegang omdat daarvoor een beschikking van de gemeente nodig is Naast ondersteuning zetten de wijkteams zich samen met wijkbewoners in voor de verbetering van de kwaliteit van een wijk Wat wordt verstaan onder met Zelfredzaamheid Dat is het vermogen van mensen om dagelijkse handelingen zelfstandig te kunnen doen bijvoorbeeld wassen aankleden en koken en om sociale contacten aan te gaan Wat wordt bedoeld met Maatwerk Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van mensen De hulp is geen standaardpakket maar is afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en op de hulpvraag van deze persoon Zo kunnen mensen ook beter over hun eigen leven blijven beslissen Wat is Ontdubbelen Waar meer begeleiders hulp bieden voor verschillende problemen aan de cliënt kijken we of de hulp niet door één begeleider gegeven kan worden En als dat niet kan dat er in ieder geval afstemming is tussen de begeleiders Wat wordt bedoeld met Eén huishouden één aanpak één begeleider Als een huishouden gezin cliënt meer hulpvragen heeft en verschillende vormen van ondersteuning nodig heeft dan worden deze zo veel mogelijk

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/visie-en-werkwijze (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Sociaal wijkteam Zwolle | Gemeente Zwolle
  u iets wilt doen zoals vrijwilligerswerk en voor contact Het Sociaal wijkteam wil onderdeel zijn van de wijk en samen met de bewoners kijken naar wat er nodig is voor een prettige buurt U kunt daarom ook bij het Sociaal wijkteam terecht met tips en goede ideeën die het wonen in de wijk plezieriger maken En als er andere hulp nodig is die de medewerkers van het Sociaal Wijkteam niet kunnen bieden Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met allerlei organisaties Als er specialistische hulp nodig is of andere ondersteuning elders in de stad beter aansluit bij de behoefte dan wordt die er bij gehaald Ik heb nu al hulp Krijg ik dan ook met het Sociaal wijkteam te maken Heeft u hulp die sinds 1 januari 2015 onder gemeente valt en is die nog nodig Dan maakt een medewerker van het Sociaal wijkteam met u een afspraak om te bekijken welke ondersteuning het beste bij uw situatie past U kunt ook zelf contact opnemen met het wijkteam bij u in de buurt als u daarover vragen heeft Wie werken er in het Sociaal wijkteam In het Sociaal wijkteam werken medewerkers van allerlei bekende organisaties uit Zwolle voor jeugdhulp voorzieningen en hulpmiddelen maatschappelijk werk ouderenwerk welzijnswerk en werk en inkomen Dat zijn De Kern maatschappelijk werk MEE IJsseloevers Travers Welzijn Jeugdbescherming Overijssel en de gemeente Zwolle Wmo loket en Sociale Zaken en Werkgelegenheid De mensen die in het Sociaal wijkteam werken zijn goed opgeleid hebben veel ervaring en zijn goed bekend met de wijk en haar inwoners Heeft u meer hulpvragen door de samenwerking van verschillende organisaties in en met het wijkteam voorkomen we dat u met meer hulpverleners te maken krijgt waar u steeds weer hetzelfde verhaal moet vertellen Werkt het Sociaal wijkteam samen met andere organisaties Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met mantelzorgers vrijwilligers en bijvoorbeeld de huisarts de wijkverpleging scholen specialistische hulp en allerlei andere organisaties die iets voor wijkbewoners betekenen Zo is de juiste hulp snel gevonden en kunnen meerdere vragen tegelijk opgepakt worden Wat is de werkwijze van het Sociaal wijkteam Kernbegrippen in de ondersteuning die het Sociaal wijkteam biedt zijn zelfredzaamheid inzet van sociaal netwerk maatwerk en één huishouden één plan één begeleider Samen met u wordt er gekeken naar wat u zelf kunt doen waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u eventueel professionele hulp van organisaties nodig heeft U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen Bij veel vragen kunt u misschien zelf al tot een goede oplossing komen Op de website van het Sociaal wijkteam Zwolle vindt u veel informatie waar u al mee geholpen bent Bijvoorbeeld met opvoed en opgroeivragen over hulp thuis schulden vervoer werk en wonen Misschien is er hulp van mensen uit uw directe omgeving mogelijk De medewerker van het Sociaal wijkteam bekijkt samen met u de mogelijkheden U krijgt ondersteuning als dat nodig is en die ondersteuning die het beste past bij uw situatie Meer over Ondersteunen doen we zo Veelgestelde

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/sociaal-wijkteam-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Keukentafelgesprek (Q&A's) | Gemeente Zwolle
  medewerker van het Sociaal wijkteam met u en uw kind de persoonlijke gezins situatie Waar heeft u ondersteuning bij nodig Welke zorgen zijn er wat gaat er goed Is er eerder hulp geweest Zijn er familie vrienden of kennissen die helpen Is dat mogelijk Waarbij kunnen vrijwilligers of professionals u helpen De medewerker vraagt ook of andere gezinsleden ondersteuning hebben Zo kan bekeken worden of alle hulp gelijktijdig opgepakt kan worden Waar vindt het gesprek plaats Het gesprek is op de locatie van het Sociaal wijkteam bij u in de buurt of bij u thuis Moet ik zelf het keukentafel gesprek aanvragen Wanneer u een ondersteuningsvraag heeft dan kunt u zelf het Sociaal wijkteam benaderen Wanneer u vóór 2015 al ondersteuning ontving en uw indicatie daarvoor loopt af dan krijgt u van het Sociaal wijkteam een uitnodiging voor een keukentafelgesprek Dit gesprek vindt dan plaats vóórdat uw indicatie afloopt Veel gestelde vragen Indicatie Hoeveel gesprekken zijn er In eerste instantie wordt er een afspraak gemaakt voor één uur Als dat nodig is wordt een afspraak over het vervolg gemaakt Kan ik iemand meenemen naar het gesprek U kunt iemand die u goed kent vragen om met u het gesprek voor te bereiden en om bij het gesprek aanwezig te zijn Hij zij kan u helpen uit te leggen waar u extra hulp bij nodig heeft Wilt u dat niet of weet u niet wie dan kunt u vragen of een medewerker van een ander Sociaal wijkteam u helpt Ook kunt u hulp vragen van MEE IJsseloevers Dat noemen we onafhankelijk cliëntondersteuning Veel gestelde vragen cliëntondersteuning Moet ik mij voorbereiden op het gesprek Het is verstandig u goed voor te bereiden op het gesprek zodat u vragen kunt beantwoorden als Welke problemen moeten opgelost worden Wat gaat goed Welke zorgen zijn er nog Wat zou er anders kunnen Heeft u ideeën hoe de problemen zijn op te lossen Wat kunt u zelf enzovoort Als je onder de 18 jaar bent is het vanzelfsprekend dat je het gesprek samen met je ouders voert of je begeleider voogd Mocht dit voor jou niet vanzelfsprekend zijn bespreek dit dan met de medewerker van het Sociaal wijkteam Wat gebeurt er na het gesprek Het kan zijn dat u met één gesprek geholpen bent Is er meer nodig dan maakt u samen met de medewerker van het wijkteam een ondersteuningsplan Wat is een ondersteuningsplan Hierin staat welke vragen of problemen er zijn welke begeleiding gewenst is met een korte motivatie hoe lang de ondersteuning nodig is en welke organisatie de ondersteuning kan bieden of er hulpmiddelen of bijvoorbeeld woning aanpassingen nodig zijn Het ondersteuningsplan is de basis voor de aanvraag van de ondersteuning bij de gemeente Zwolle U krijgt een beschikking waarin de ondersteuning wordt toegewezen of afgewezen Ben ik verplicht om een gesprek aan te gaan De Sociale Wijkteams regelen de toegang tot een deel van de ondersteuning hulp zorg Daarvoor is het keukentafelgesprek Zonder een keukentafelgesprek kan in geen ondersteuning worden geregeld Ik heb

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/keukentafelgesprek (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Huishoudelijke Hulp (Toelage) | Gemeente Zwolle
  te onderzoeken of huishoudelijke ondersteuning voor u de juiste ondersteuning is Daarna krijgt u een gesprek met de thuishulpmedewerker over de invulling van werkzaamheden om uw huis op orde te houden Soms is er verwarring bij cliënten omdat zij denken dat dit gesprek het gesprek is dat eigenlijk door het Sociaal wijkteam gevoerd moet worden Ik ben gebeld door de thuishulporganisatie voordat ik het gesprek met het Sociaal wijkteam heb gehad Klopt dat wel Een aantal cliënten is gebeld omdat op korte termijn de indicatie van deze cliënten afliepen maar er nog geen gesprek met het Sociaal wijkteam is geweest of een beschikking van de gemeente is afgegeven Om er voor te zorgen dat de hulp wel door kan gaan is daarom vooruitlopend op het gesprek met het wijkteam of de beschikking telefonisch contact gezocht met deze cliënten Dat heeft helaas tot verwarring geleid bij een aantal cliënten Ik heb geen gesprek gehad met het wijkteam alleen met de thuishulpmedewerker Klopt dat wel Cliënten met een indicatie die afliep op 1 juli 2015 hebben alleen een gesprek met de thuishulporganisatie gehad Cliënten met een indicatie die afliep voor 1 juli 2015 hebben eerst een gesprek met het Sociaal wijkteam gehad Deze verdeling is gemaakt omdat in een korte tijd heel veel indicaties afliepen en er heel veel gesprekken gevoerd moesten worden Er is een uitzondering als de cliënt ook andere hulp krijgt dan is het gesprek altijd met het Sociaal wijkteam Zo kan alle hulp goed op elkaar afgestemd worden Het gesprek met een medewerker van de thuishulporganisatie is om te onderzoeken of deze ondersteuning de beste hulp is én om de werkzaamheden af te spreken Zij hanteren daarvoor dezelfde gesprekswijze als het Sociaal wijkteam Het Sociaal wijkteam beslist uiteindelijk of de juiste ondersteuning wordt ingeschat en vraagt dan een beschikking aan bij de gemeente Wat is het verschil tussen de hulp die ik voor 1 juli 2015 kreeg en na 1 juli 2015 Na 1 juli 2015 wordt u alleen geholpen bij het op orde houden van de ruimten in uw huis die u dagelijks gebruikt Werkzaamheden zoals ramen lappen of het opruimen van de zolder worden niet gedaan Zie ook Wat valt onder de huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening en welke ondersteuning onder de algemene voorziening Waar kan ik terecht om extra werkzaamheden te laten doen die niet in de maatwerkvoorziening zitten Die extra werkzaamheden vallen wel onder de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning Daar kunt u ook een aanvraag voor doen Daarvoor betaalt u 10 euro per uur en de gemeente vult die aan met 12 euro per uur Dat is de Huishoudelijke Hulp Toelage HHT Zie ook Wat is de Huishoudelijke Hulp Toelage Betaal ik een eigen bijdrage Voor de huishoudelijke ondersteuning als maatwerkvoorziening betaalt u een eigen bijdrage via het CAK Die is afhankelijk van uw inkomen Als u voldoende inkomen heeft kan dit betekenen dat u de hulp feitelijk helemaal zelf betaalt Voor de algemene voorziening betaalt u het uurtarief van 10 euro en geen eigen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/huishoudelijke-hulp-toelage (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Participatiewet | Gemeente Zwolle
  een Wet Sociale Werkvoorziening Wsw en jongeren met een beperking die gedeeltelijk kunnen werken vallen onder de Participatiewet Wat zijn de uitgangpunten van de Participatiewet Iedereen doet mee iedereen werkt Iedereen die kan werken doet dat naar eigen kunnen Zij die tijdelijk niet kunnen werken zetten zich in door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of door naar onderwijs Wat is Beschut werken Hierbij gaat het om mensen met een lichamelijke verstandelijke en of psychische beperking en met een arbeidscapaciteit van maximaal 30 Beschut werk kan bij een Sociale werkvoorziening of met extra aanpassingen en begeleiding ook bij een gewone werkgever worden georganiseerd Wat is de Wet Sociale Werkvoorziening Mensen met een WSW uitkering Wet Sociale Werkvoorziening werken op een beschutte werkplek sociale werkvoorziening of onder begeleiding op een werkplek Deze regeling is alleen nog voor mensen die voor 1 januari 2015 een WSW uitkering hadden Hou ik mijn WSW uitkering en mijn werk vanaf 1 januari 2015 Alle WSW medewerkers met een vast of een tijdelijk dienstverband op 1 januari 2015 houden hun contract en hun WSW uitkering Voor hen verandert er niets Iedereen die op 1 januari 2015 een WSW uitkering hadden met een tijdelijke werkovereenkomst hebben een vast dienstverband gekregen De instroom van nieuwe mensen in de WSW is op 1 januari 2015 gestopt Zij vallen dan onder de Participatiewet Zij gaan samen met een medewerker van het Sociaal wijkteam op zoek naar werk bij een gewone werkgever Krijg ik begeleiding bij vinden van werk Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een inkomen en voor vinden van een betaalde baan Mensen die niet op eigen kracht aan werk kunnen vinden biedt de gemeente samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties ondersteuning op maat Jongeren tot 27 jaar zijn hierop een uitzondering Werkloze jongeren met of zonder uitkering krijgen vanaf het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/participatiewet (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Jeugdhulp | Gemeente Zwolle
  die met en voor ouders en kinderen werken Schoolmaatschappelijker werkers die op de scholen werken maken onderdeel uit van het Sociaal wijkteam Wordt de jeugdhulp voortaan door gemeenteambtenaren uitgevoerd Nee jeugdhulp wordt niet door gemeenteambtenaren uitgevoerd De jeugdhulp is zo georganiseerd dat het altijd deskundige medewerkers zijn die zich bezighouden met de hulp en zorg voor het kind In het Sociaal wijkteam werken deskundige medewerkers van professionele organisaties zoals MEE IJsseloevers Wmo consulenten consulenten werk en inkomen De Kern maatschappelijk werk en Travers Welzijn Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt Als iemand professionele of specialistische hulp nodig dan wordt die ingeschakeld door de medewerkers van het Sociaal wijkteam Maar dat kan ook via de huisarts Jeugdarts of medisch specialist De medewerker van het Sociaal wijkteam bekijkt samen met het gezin wat er nodig is en welke professionele hulp het kind en gezin nodig is Doen wat nodig is met het belang en de veiligheid van kind en het gezin als uitgangspunt Krijgt de gemeente genoeg geld voor jeugdhulp We krijgen voor jeugdhulp flink minder geld Door jeugdhulp beter te organiseren kunnen we op termijn geld besparen Het kost tijd om de veranderingen door te voeren maar we vinden het belangrijk dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen Ieder kind krijgt de hulp die nodig is Kan ik het Persoonsgebonden budget PGB voor mijn kind houden Het PGB zoals u het nu kent blijft niet bestaan Het PGB wordt een budget met een zogenaamd trekkingsrecht Dit betekent dat u geen geld op uw eigen bankrekening gestort krijgt maar een bepaald bedrag aan hulp mag besteden U koopt dan uw ondersteuning zelf in terwijl de Sociale Verzekeringsbank SVB het geld beheert en de rekeningen betaalt Als u nu een PGB indicatie van het CIZ of Bureau jeugdzorg heeft dan zal de gemeente afwegen of uw PGB wordt voorgezet of dat u zorg hulp in natura krijgt aangeboden Veelgestelde vragen PGB Hoe organiseert de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering De veiligheid van kinderen staat voorop Wij betrekken de instellingen voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering zoals Trias en Jeugdbescherming Overijssel bij de veranderingen De gemeente heeft afspraken gemaakt met het voormalige Bureau Jeugdzorg Overijssel om hun kennis en expertise over te dragen aan andere jeugdhulpinstellingen en het Sociaal wijkteam Jeugdbescherming Overijssel en de Raad voor de Kinderbescherming ondersteunen de wijkteams als de veiligheid van een kind in het gedrang dreigt te komen Klopt het dat het uitmaakt in welke gemeente je woont Elke gemeente gaat zelf om de toegang naar jeugdhulp organiseren Wij moeten ons wel aan wettelijke voorwaarden houden Zo hebben gemeenten een jeugdhulpplicht en moeten zij op tijd passende jeugdhulp geven Hierbij moeten gemeenten de juiste deskundigheid inzetten om te kunnen bepalen welke jeugdhulp een kind nodig heeft Jeugdhulp wordt geboden op maat Dat wil zeggen dat per kind en samen met het gezin wordt gekeken naar wat er nodig is Dat betekent dat de hulp per kind kan verschillen Worden mijn vrienden buren en familie verplicht ons kind te helpen met opvoedondersteuning De Jeugdwet stelt opvoedhulp door kinderen vrienden of buren niet verplicht De gemeente mag wel onderzoeken of het sociaal netwerk familie vrienden of buren ouders en of het kind kan helpen De gemeente kan met deze hulp rekening houden bij het vaststellen van welke aanvullende hulp nodig is Hoe zit het met de privacybescherming bij het overdragen van persoonlijke gegevens van kinderen door de overheid De gemeente regelt dat de zorg voor uw kind in 2015 doorgaat Daarvoor moet de gemeente weten welke zorg uw kind nu krijgt Om de privacy van uw kind te beschermen is vastgelegd welke informatie de gemeente krijgt en wie de informatie mag geven Bij de gemeente mogen alleen bevoegde personen deze gegevens gebruiken De overheid levert de volgende informatie aan de gemeente naam adres geboortedatum Burgerservicenummer of uw kind een persoonsgebonden budget pgb heeft of uw kind op een wachtlijst voor jeugdhulp staat of u een aanvraag voor jeugdhulp heeft gedaan en op 31 december 2014 nog geen beschikking heeft Wordt er rekening gehouden met de privacy bij het overdragen van dossiers van Bureaus Jeugdzorg Omdat Bureau Jeugdzorg vanaf 1 januari 2015 is opgeheven is het nodig dat informatie uit de dossiers wordt overgedragen Onder andere omdat deze dossiers ook medische gegevens kunnen bevatten zorgt de wet ervoor dat niet iedereen deze gegevens zomaar kan inzien Informatie over kindermishandeling wordt overgedragen aan de Advies en Meldpunten Kindermishandeling en Huiselijk Geweld AMHK s Informatie over jeugdbeschermings en reclasseringsmaatregelen wordt aan de gecertificeerde jeugdhulpinstellingen Informatie die nodig is bij het regelen van toegang tot jeugdhulp gaat naar het Sociaal wijkteam Bij de gecertificeerde instellingen en de AMHK s mag deze informatie alleen door bevoegde medewerkers worden ingezien En ook de gemeente moet ervoor zorgen dat alleen direct betrokken medewerkers bij de informatie kunnen Mag een medewerker van de gemeente straks jeugdreclassering opleggen Nee alleen een kinderrechter het Openbaar Ministerie de Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting kunnen jeugdreclassering opleggen Dat is nu zo en blijft na 1 januari 2014 ook zo Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 23 jaar zij krijgen begeleiding nadat ze een proces verbaal hebben gehad van de politie of een leerplicht ambtenaar Een leerplicht ambtenaar is een ambtenaar van de gemeente maar kan alleen een proces verbaal opmaken en geen jeugdreclassering opleggen Krijgt de gemeente informatie over de strafbare feiten waarvoor ik ben veroordeeld Nee de gemeente krijgt alleen informatie dat je bent veroordeeld maar niet waarvoor Verder krijgt de gemeenten wel informatie zoals je naam en hoe lang je begeleiding krijgt van de jeugdreclassering Beslist de gemeente straks of mijn kind uit huis wordt geplaatst Het is niet de gemeente die beslist dat uw kind uit huis wordt geplaatst De kinderrechter besluit hierover Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt Ondertoezichtstelling OTS is een maatregel waarbij het gezag van ouders bij de opvoeding van het kind wordt

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/jeugdhulp (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dagbesteding | Gemeente Zwolle
  zelf bij een dagbestedingscentrum aankloppen Dagbesteding voor kinderen valt onder de Jeugdwet 2015 en is een individuele voorziening en niet vrij toegankelijk Daarvoor is een beschikking nodig van de gemeente U kunt die aanvragen via het Sociaal wijkteam De gemeente heeft met de instellingen voor dagbesteding afspraken gemaakt over de manier waarop de dagbesteding gegeven en georganiseerd wordt De afspraken gaan er onder andere over dat de dagbesteding in de buurt te vinden is waar mensen wonen dat de dagbesteding uitgaat van wat iemand wel kan en niet van de beperking van iemand en hij zij door de dagbesteding zelfstandiger en meer zelfredzaam wordt Kan ik naar dezelfde dagbesteding gaan vanaf 1 januari 2015 De gemeente Zwolle heeft per 1 januari 2015 contracten afgesloten met dezelfde instellingen die al dagbesteding verzorgen in Zwolle Hou ik de indicatie voor dagbesteding Uw indicatie geldt tot de afloopdatum in 2015 of tot uiterlijk 31 december 2015 Ook als u een indicatie heeft met een afloopdatum na 31 december 2015 vervalt deze dus op 1 januari 2016 Wat gebeurt er als mijn indicatie afloopt Dat is voor volwassenen anders dan voor jeugd Omdat dagbesteding voor volwassenen een algemene voorziening is hoeft u niet opnieuw een indicatie aan te vragen U kunt uw dagbesteding wel houden U maakt zelf met het dagbestedingscentrum afspraken over uw ondersteuning Wilt u dagbesteding van een andere organisatie dan kan dat ook U kunt zelf contact opnemen met deze organisatie Heeft u advies nodig voor een geschikte dagbesteding dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt Verlenging van de indicatie voor de dagbesteding voor kinderen jongeren is wel nodig Dat kan bij het Sociaal wijkteam Veel gestelde vragen Indicatie en verwijzing Hou ik mijn PGB voor de inkoop van dagbesteding Heeft u een Persoonsgebonden budget PGB dan houdt u die tot dat uw indicatie in 2015 afloopt of tot uiterlijk 31 december 2015 Een algemene voorziening kan niet betaald worden met een PGB Het PGB voor volwassenen hiervoor vervalt daarom op 1 januari 2016 of op de afloopdatum van uw indictie in 2015 Uw dagbesteding kan wel gewoon doorgaan en wordt dan betaald door de gemeente U kunt dit zelf bespreken met de organisatie voor dagbesteding De dagbesteding voor kinderen kan wel betaald worden met een PGB Veel gestelde vragen PGB Ik wil graag naar een dagbestedingscentrum Waar kan ik terecht voor dagbesteding Vanaf 1 januari 2015 is dagbesteding voor volwassenen in de gemeente Zwolle een algemene voorziening U heeft daarvoor geen beschikking van de gemeente nodig Iedereen die dagbesteding nodig heeft kan zelf bij een dagbestedingscentrum aankloppen Heeft u advies nodig voor een geschikte dagbesteding dan kunt u ook terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt Dagbesteding voor kinderen valt onder de Jeugdwet 2015 en is een individuele voorziening en niet vrij toegankelijk Daarvoor is een beschikking nodig van de gemeente U kunt die aanvragen via het Sociaal wijkteam Betaal ik ook een eigen bijdrage voor de dagbesteding De dagbestedingsorganisaties in

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/dagbesteding (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Beschermd Wonen | Gemeente Zwolle
  daarmee akkoord gaat vervalt het overgangsrecht Moet ik verhuizen De locatie voor Beschermd wonen waar u woont valt niet onder het overgangsrecht Waarschijnlijk kunt u op dezelfde plaats blijven wonen omdat de gemeente Zwolle afspraken maakt met de bestaande aanbieders voor Beschermd wonen Als uw persoonlijke situatie verandert dan kan het zijn dat u moet verhuizen Maar ook de instelling waar u verblijft kan andere keuzes maken waardoor u moet verhuizen Ik heb naast Beschermd wonen ook dagbesteding Verandert dat Als dagbesteding onderdeel uitmaakt van uw indicatie voor Beschermd wonen ZZP GGZ C dan geldt ook voor de dagbesteding het overgangsrecht van maximaal vijf jaar tenzij de indicatie eerder afloopt De einddatum staat op uw indicatie Als u dagbesteding heeft bij een andere instelling dan waar u woont dan geldt die indicatie ook voor maximaal vijf jaar geldt Ik heb een indicatie Beschermd wonen maar ik woon zelfstandig extramurale zorg Als u nu zelfstandig woont en begeleid wordt met een indicatie voor Beschermd wonen dan kan dit vanaf 1 januari 2015 doorgaan voor maximaal vijf jaar tenzij uw indicatie eerder afloopt Als u wel de wens heeft om Beschermd te gaan wonen bij een instelling dan wordt in overleg met de instelling van uw keuze gekeken naar de mogelijkheden Kan ik mijn indicatie nog verlengen De indicatie kan niet meer verlengd worden door het CIZ maar er kan wel een aanvraag gedaan worden voor voortzetting van het Beschermd wonen bij de Centrale toegang GGD IJsselland Veel gestelde vragen Indicatie en verwijzing Houd ik mijn Persoonsgebonden budget Het overgangsrecht voor uw indicatie voor Beschermd wonen geldt voor maximaal vijf jaar of korter als de indicatie eerder afloopt Voor het Persoonsgebonden Budget PGB geldt het overgangsrecht van maximaal één jaar is dus tot maximaal 31 december 2015 Wilt u verlenging van het PGB dan kunt u hiervoor terecht bij de Centrale toegang GGD IJsselland Zijn er nieuwe voorwaarden voor een PGB voor Beschermd wonen Wilt u vanaf 2016 weer gebruik maken van PGB voor Beschermd wonen Dan kunt u een melding doen bij de Centrale toegang van de GGD IJsselland U moet dan voldoen aan de nieuwe voorwaarden voor het PGB Komt u in 2016 niet meer in aanmerking voor een PGB maar loopt uw AWBZ indicatie voor Beschermd wonen nog wel door Dan houdt u dus het recht op Beschermd wonen maar dan als Zorg in natura ZIN De gemeente betaalt dan uw verblijf en begeleiding U kunt gebruik maken van de aanbieders voor Beschermd wonen die een contract met de gemeente Zwolle hebben De GGD IJsselland kan u informeren over de mogelijkheden Veel gestelde vragen PGB Ik wil graag Beschermd wonen Waar kan ik terecht Denkt u dat Beschermd wonen voor u de juiste ondersteuning is dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Het wijkteam past maatwerk toe afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen Als een oplossing thuis niet mogelijk is en Beschermd wonen de meest passende oplossing lijkt wordt samen met u een melding gedaan bij de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/beschermd-wonen (2015-12-01)
  Open archived version from archive •