archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Indicatie, toegang en verwijzing | Gemeente Zwolle
  en Jeugdzorg Behoud ik dit recht nu deze taken bij de gemeente liggen Als u nu een indicatie heeft voor AWBZ zorg zoals Individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen of jeugdhulp dan behoudt u dit recht in 2015 voor maximaal 1 jaar of tot het moment dat de indicatie in 2015 afloopt Dit wordt het overgangsrecht genoemd Veelgestelde vragen Jeugdhulp Ondersteuning bij zelfstandig wonen Ik heb een indicatie voor huishoudelijke hulp Hoe lang blijft die geldig Voor huishoudelijke hulp is uw indicatie tot maximaal 1 juli 2015 geldig of tot de afloopdatum voor 1 juli 2015 De afloopdatum staat in de indicatie die u heeft gekregen van de gemeente Zwolle afdeling Wmo Veelgestelde vragen Huishoudelijke ondersteuning Ik heb een indicatie voor Beschermd wonen Hoe lang blijft die geldig Voor Beschermd wonen geldt een overgangsrecht van vijf jaar en dus tot en met maximaal 31 december 2019 of tot de datum die in de indicatie staat voor 31 december 2019 Veelgestelde vragen Beschermd wonen Ik heb een indicatie voor dagbesteding Hoe lang blijft die geldig Deze indicatie geldt tot de afloopdatum in 2015 of tot uiterlijk 31 december 2015 Volwassenen hebben daarna geen indicatie nodig De dagbesteding kan wel gewoon doorgaan U maakt daarvoor afspraken met het dagbestedingscentrum Voor de dagbesteding voor kinderen is een beschikking van de gemeente nodig nadat de indicatie is afgelopen Veelgestelde vragen Dagbesteding Ik heb een PGB Hoe lang blijft die geldig Het overgangsrecht van maximaal één jaar geldt ook voor het Persoonsgebonden budget PGB dus tot uiterlijk 31 december 2015 Dat staat dus los van een indicatie voor het soort begeleiding bijvoorbeeld Beschermd wonen Veelgestelde vragen PGB Wat moet ik doen als mijn indicatie afloopt en de ondersteuning is nog nodig Een medewerker van het Sociaal wijkteam nodigt u vóór het aflopen van uw indicatie uit voor een gesprek Dan wordt samen met u bekeken welke zorg en ondersteuning nog nodig is Voor Beschermd wonen kunt u dan terecht bij de Centrale toegang van de GGD IJsselland Voor dagbesteding voor volwassenen is geen indicatie of beschikking van de gemeente nodig De dagbesteding kan wel gewoon doorgaan U maakt daarvoor afspraken met het dagbestedingscentrum Voor de dagbesteding voor kinderen is een beschikking van de gemeente nodig U kunt daarvoor terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle Geldt voor pleegzorg ook een afloopdatum van de indicatie Voor pleegzorg geldt geen einddatum Het verblijf in een pleeggezin kan doorgaan zolang als dat nodig is Is er een verwijzing nodig voor nieuwe hulpvragen Voor zorg door de huisarts het consultatiebureau en het schoolmaatschappelijk werk en de zogenaamde algemene voorzieningen is geen verwijzing nodig Iedereen kan hier gebruik van maken Er is wel een verwijzing beschikking nodig voor specialistische of langdurige zorg en hulpverlening Denk bijvoorbeeld aan therapie of psychische hulpverlening hulp aan huis Dat zijn maatwerkvoorzieningen Daarvoor is een verwijzing nodig van het Sociaal wijkteam of een verwijsbrief van de huisarts jeugdarts of medisch specialist U kunt voor de juiste hulp verwijzing en advies voor alle vormen van hulp altijd

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/indicatie-en-verwijzing (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Privacy en cliëntgegegevens | Gemeente Zwolle
  aan de gemeente Meer informatie over overdracht van zorg aan gemeenten Welke cliëntgegevens zijn aan de gemeente overgedragen Dat zijn naam adres geboortedatum Burgerservicenummer BSN welke hulp u krijg zoals dagbesteding bescherm wonen bij welke organisatie of u een persoonsgebonden budget PGB heeft of u op een wachtlijst voor hulp staat of u een aanvraag voor hulp heeft gedaan en op 31 december 2014 nog geen beschikking heeft Om de privacy van cliënten te beschermen is vastgelegd welke informatie de gemeente krijgt en wie de informatie mag geven aan de gemeente Waarom zijn die gegevens verstrekt De gemeente heeft cliëntgegevens gekregen om de juiste ondersteuning te kunnen regelen en voortzetten Moeten cliënten daarvoor toestemming geven Uw toestemming wordt niet vooraf gevraagd Wie krijgen inzage in die gegevens Bij de gemeente mogen alleen bevoegde personen deze gegevens gebruiken Krijgt de gemeente mijn medische dossier De gemeente krijgt geen medische dossiers te zien De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor bijvoorbeeld jeugdzorg heeft De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat De gemeente mag alleen deze gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft en alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is Bovendien hebben alle artsen een medisch beroepsgeheim Veel gestelde vragen Jeugdhulp Van wie krijgt de gemeente cliëntgegevens Het Centrum indicatiestelling zorg CIZ Zorgkantoren en organisaties voor jeugdzorg hebben overzichten van gegevens naar de gemeente gestuurd Wanneer heeft de gemeente mijn gegevens gekregen De overdracht van gegevens van cliënten met AWBZ zorg en van cliënten inclusief jeugdzorg met een PGB gebeurt in fases De eerste keer was in juli 2014 Daarna nog in oktober en november 2014 en februari 2015 De gegevens van kinderen van jeugdzorg zijn eind december 2014 en begin 2015 overgedragen Mijn situatie is daarna veranderd Moet ik wat doen Uw situatie kan na die datum veranderd zijn U hoeft niets te doen omdat de gemeente na een aantal weken opnieuw een lijst met gegevens krijgt Krijg ik bericht van de gemeente Nadat de gemeente de gegevens heeft ontvangen zijn deze gecontroleerd met de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie GBA Daarna heeft u een brief van de gemeente gekregen met het bericht dat uw gegevens door ons zijn ontvangen Vraagt de gemeente mijn toestemming om persoonlijke gegevens door te geven aan andere zorgverleners Gemeenten moeten zorgvuldig omgaan met uw gegevens In de wet staat dat de gemeente uw gegevens alleen aan anderen mag verstrekken wanneer u toestemming heeft gegeven Geeft de gemeente mijn persoonlijke gegevens ook door aan vrijwilligers Nee de gemeenten geeft geen gegevens door aan vrijwilligers Aan wie geeft de gemeente wel mijn gegevens De gemeente mag alleen aan zorgaanbieders en het CAK gegevens verstrekken voor de inning van een eigen bijdrage wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven Heeft u een Persoonsgebonden budget PGB Dan mag de gemeente uw gegevens na toestemming doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank SVB Het Sociaal wijkteam Zwolle vraagt mij een Toestemmingsverklaring te tekenen Wat is dat Met het ondertekenen van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/voor-cli-nteninwoners/veelgestelde-vragen/privacy (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Klachten, bezwaar en beroep (Q&A's) | Gemeente Zwolle
  van de medewerker van het Sociaal wijkteam Kan ik een second opinion krijgen Ja die kunt u aanvragen bij een medewerker van een ander wijkteam Als u dat wilt dan kunt u daarbij geholpen worden door een onafhankelijk vertrouwenspersoon Dat heet cliëntondersteuning Wat is cliëntondersteuning U mag een partner familielid vriend uw begeleider een medewerker van een ander Sociaal wijkteam of van MEE IJsseloevers vragen om u te helpen bij het aanvragen van een gesprek met een medewerker van het Sociaal wijkteam Dat kan als u een aanvraag wilt doen voor bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening maar ook om u te helpen in het gesprek voor een second opinion of een gesprek om uw bezwaar klacht te bespreken Het voordeel hiervan is dat er iemand meeluistert en mogelijk andere vragen stelt Wat is een second opinion Als u het niet eens bent met het advies van de medewerker van het Sociaal wijkteam of u twijfelt aan het advies dan kunt een second opinion van een medewerker van een ander wijkteam in de stad vragen Deze medewerker bekijkt uw vraag en het uitgebrachte advies en geeft hier een oordeel second opinion over U mag zelf bepalen welk Sociaal wijkteam de second opinion uitvoert Ik heb een klacht over een medewerker Waar dien ik een klacht in Vindt u dat u onjuist behandeld bent verkeerd geïnformeerd bent of dat het te lang heeft geduurd voordat u begeleiding kreeg dan kunt u een klacht indienen Een klacht moet u altijd indienen bij de organisatie waarover u een klacht heeft Op de website van iedere organisatie staat hoe dat moet U mag iemand vragen u hierbij te helpen zie cliëntondersteuning Dat kan iemand uit uw omgeving zijn maar ook een medewerker van het Sociaal wijkteam of MEE IJsseloevers kan u hierbij helpen Waar dien ik een klacht in over het Sociaal wijkteam en de gemeente Een klacht over de gemeente of het Sociaal wijkteam wordt in behandeling genomen door een klachtencoördinator van de gemeente Zwolle Hij zij onderzoekt de klacht en handelt de klacht af Hoe dat werkt leest u in de klachtenfolder Wat kan de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor mij doen Jongeren kinderen ouders en verzorgers met vragen klachten of problemen over zijn rechts positie of over de jeugdhulp mag ondersteuning vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg AJK De vertrouwenspersoon werkt in de jeugdhulp Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met de beschikking van de gemeente Bij de brief met de beschikking voor de toewijzing of afwijzing van de ondersteuning van de gemeente krijgt u hierover ook informatie Bent u het niet eens met het besluit beschikking Neemt u dan telefonisch contact op met het Sociaal wijkteam Zij nemen dan samen met u de beschikkingsbrief en het besluit door Komt u er samen niet uit of bent u het er nog steeds niet mee eens dan kunt u een bezwaarschrift indienen Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep Tegen het besluit beschikking van de gemeente en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/klachten-bezwaar-en-beroep-qas (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Huishoudelijke ondersteuning in Zwolle | Gemeente Zwolle
  voorziening Voor de algemene voorzienig kunt u rechtstreeks contact leggen met de thuishulporganisatie De toegang tot de maatwerkvoorziening is het Sociaal wijkteam Zwolle Bij een maatwerkvoorziening HO gaat het alleen om het op orde houden van de ruimten die u dagelijks gebruikt Werkzaamheden zoals het schoonmaken van de zolder of werkzaamheden buiten de woning vallen hier niet onder Die kunt u zelf inkopen via de algemene voorziening Huishoudelijke hulp met toelage HHT Lees meer over de algemene voorziening HHT We spreken niet over hulp bij het huishouden maar over huishoudelijke ondersteuning HO We vragen u en uw eventuele mantelzorger in het intakegesprek namelijk om mee te denken over de manier waarop u uw huishouden kunt organiseren Wat kunt u zelf doen en regelen zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen in de huishouding Zijn er misschien andere voorzieningen geschikt voor u Wanneer dit niet voldoende is om uw huishouden te organiseren dan kunt u in aanmerking komen voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Maar misschien is de algemene voorziening HHT voor 10 euro per uur met een toelage voor u meer geschikt Maatwerkvoorziening HO Bij de maatwerkvoorziening HO worden met u afspraken gemaakt welke ondersteuning de thuishulporganisatie geeft Niet het aantal uren en minuten wordt afgesproken maar het resultaat Het resultaat is een schoon huis en een huishouden dat op orde is Wat wordt verstaan onder een huishouden dat op orde is en hoe dat te regelen is voor iedereen verschillend Indicatie beschikking Heeft u een indicatie beschikking voor de maatwerkvoorziening huishoudelijk hulp Die is geldig tot de datum die in de indicatie beschikking staat Als u daarna nog in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening HO dan krijgt u opnieuw een beschikking besluit van de gemeente Zwolle voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning Vanaf 1 juli 2015 wordt u alleen geholpen bij het op orde houden van de ruimten in uw huis die u dagelijks gebruikt Welke werkzaamheden de thuishulp eventueel verricht kan straks dus anders zijn dan u nu gewend bent Het kan ook zijn dat de algemene voorziening HHT voor 10 euro per uur voor u meer geschikt is of dat u naast de maatwerkvoorziening ook gebruik maakt van deze algemene voorziening Lees meer HHT Eigen bijdrage Voor de maatwerkvoorziening HO betaalt u een eigen bijdrage Die is afhankelijk van uw inkomen Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage aan de hand van de inkomensgegevens van twee jaar geleden van u en uw eventuele partner Heeft u bijvoorbeeld ook nog hulpmiddelen van de gemeente zoals een traplift of een scootmobiel waarvoor u een eigen bijdrage betaalt dan betaalt u nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die voor uw gezamenlijk inkomen geldt Voor de algemene voorziening HHT geldt geen eigen bijdrage via het CAK U betaalt alleen 10 euro per uur Algemene voorziening Huishoudelijke hulp met toelage Zwolle heeft per 1 april 2015 ook een algemene voorziening HHT Bij deze algemene voorziening kunt u zelf huishoudelijke ondersteuning inkopen voor 10 euro per uur De gemeente

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/huishoudelijkeondersteuning (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien | Gemeente Zwolle
  die de hele dag zorg en toezicht nodig hebben Hiervoor is het Zorgkantoor verantwoordelijk Ook de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking met ook een zware gedragsstoornis SVLVG is onderdeel van de Wlz De verpleging persoonlijke verzorging en begeleiding van kinderen met ernstige medische problemen en of beperkingen de palliatief terminale zorg en de hulp aan kinderen met een zintuiglijke beperking vallen onder de Zorgverzekeringswet Zvw Hiervoor is iedereen verzekerd via hun ziektekostenverzekeraar Overgangsperiode Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan Voor ouders en kinderen die al hulp kregen voor 1 januari 2015 en daarvoor een indicatie machtiging of beschikking hebben geldt een overgangsperiode De indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg blijft geldig tot en met de datum in 2015 die vermeld staat in de indicatiebeschikking of tot uiterlijk 31 december 2015 Daarna is de indicatie niet meer geldig Dat geldt ook voor het Persoonsgebonden budget PGB Voor afloop van de indicatie krijgen ouders en kinderen een besprek met een medewerker van het Sociaal wijkteam Dan bekijken zij samen of de ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding van het kind en het PGB nog nodig is Als er een machtiging of beschikking is van de Ziektekostenverzekeraar uit 2014 dan gaat de hulp gewoon door in 2015 Op moment dat de hulp verlengd moet worden of stopt geeft de begeleider dat door aan de gemeente Sociaal wijkteam voor opvoed en opgroeivragen Voor alle vormen van jeugdhulp kunnen ouders en kinderen terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle Dit zijn teams van deskundige mensen met een brede kennis die een lichte vorm van ondersteuning kunnen geven Zij hebben een groot netwerk van organisaties voor allerlei vormen van ondersteuning en jeugdhulp Zo is de juiste hulp snel gevonden Ondersteunen doen we zo Passend Onderwijs Kinderen en jongeren met een beperking

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein/voor-cli%C3%ABnten-inwoners/ondersteuning-bij-opvoeden-en-opgroeien (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ondersteuning bij zelfstandig wonen | Gemeente Zwolle
  wonen We noemen deze hulp Individuele begeleiding Voorbeelden van individuele begeleiding is het begeleiden van iemand met een beperking bij het zelfstandig wonen of het helpen van een verslaafde om meer structuur aan te brengen in de dag De begeleiding kan ook bestaan uit het ondersteunen bij het vinden van werk of de opvoeding van de kinderen U leest daarover meer in de andere hoofdstukken op deze website Wet maatschappelijke ondersteuning Deze ondersteuningstaken zijn opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Wmo De huishoudelijke hulp maatschappelijk werk maatschappelijke opvang en de individuele voorzieningen Wmo zoals taxivervoer woningaanpassing en hulpmiddelen vallen ook onder Wmo Niet alle hulp thuis valt onder de Wmo Zo valt de Persoonlijke verzorging medische en verpleegkundige zorg onder de Zorgverzekeringswet Zvw Daarvoor bent u verzekerd via uw ziektekostenverzekering De Wet langdurige zorg Wlz is er voor mensen die 24 uur zorg per dag nodig hebben Daarvoor is het Zorgkantoor verantwoordelijk Veelgestelde vragen Wmo Beschikking en toegang Om toegang te krijgen tot hulp uit de Wmo dan heeft u een beschikking indicatie van de gemeente nodig Heeft u een beschikking of indicatie voor hulp aan huis die binnenkort afloopt En is de gemeente daarvoor verantwoordelijk U krijgt een gesprek met een medewerker van het Sociaal wijkteam Samen met u wordt bekeken welke ondersteuning u nog nodig heeft Veelgestelde vragen Indicatie en verwijzing Sociaal wijkteam In een gesprek bij u thuis bekijkt de medewerker van het Sociaal wijkteam samen met u welke ondersteuning nodig is Dat zijn geen standaardoplossingen Er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie wat u zelf of eventueel met hulp van bekende kan en welke aanvullende ondersteuning er nodig is Zijn er meer ondersteuningsvragen dan worden die ook besproken Zo kunnen alle vragen tegelijk worden opgepakt Is er huishoudelijke hulp of de individuele begeleiding thuis nodig

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein/voor-cli%C3%ABnten-inwoners/ondersteuning-bij-zelfstandig-wonen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ondersteuning bij werk en inkomen | Gemeente Zwolle
  en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Zorg en welzijn Voor cliënten inwoners Ondersteuning bij werk en inkomen Lees voor Ondersteuning bij werk en inkomen De ondersteuning van mensen bij het vinden van aangepast werk en het krijgen van een inkomen is een taak van de gemeente Daarvoor is er de regeling de Participatiewet De Wet Werk en Bijstand WWB valt onder de Participatiewet Ook mensen met een arbeidsbeperking vallen onder de Particpatiewet Veelgestelde vragen Participatiewet Iedereen werkt De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking We kijken niet naar wat iemand niet kan maar welk werk je wél kunt doen Dat betekent ook dat iemand zelf actief op zoek gaat naar werk De gemeente ondersteunt wel jongeren en mensen die het vinden van werk niet zelfstandig kunnen Wajong Jong gehandicapten die volledig arbeidsongeschikt zijn vallen onder de Wajong De uitvoering van de Wajong ligt bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV www uwv nl Ondersteuning bij werk en inkomen Ook voor vragen over werk en inkomen kunt u bij het Sociaal wijkteam terecht Als betaald werk voor lange tijd niet mogelijk is dan kijken we op welke manier u toch actief kan blijven Dat kan vrijwilligerswerk zijn of bijvoorbeeld een creatieve dagbesteding en natuurlijk onderwijs als dat helpt om sneller een baan te vinden We willen voorkomen dat iemand vereenzaamt We willen dat iedereen mee kan blijven doen en zich actief inzet voor onze samenleving Meer over werk en inkomen infographic participatiewet gem zwolle pdf infographic participatiewet gem zwolle pdf

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein/voor-cli%C3%ABnten-inwoners/werk-en-inkomen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dagbesteding | Gemeente Zwolle
  langer thuis kan blijven wonen Veelgestelde vragen dagbesteding Dagbesteding in Wmo of Jeugdwet De gemeente is verantwoordelijk voor de dagbesteding Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo 2015 en de Jeugdwet 2015 Toegang tot dagbesteding Dagbesteding was een maatwerkvoorziening Daarvoor was een indicatie toegang naar zorg nodig Vanaf 1 januari 2015 is dagbesteding in de gemeente Zwolle voor volwassenen een algemene voorziening U heeft daarvoor geen indicatie nodig Iedereen die dagbesteding nodig heeft kan zelf bij een organisatie voor dagbesteding aankloppen Dagbesteding voor kinderen valt onder de Jeugdwet 2015 en is een individuele voorziening en niet vrij toegankelijk Daarvoor is een beschikking nodig van de gemeente Wilt u dagbesteding voor een minderjarige dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Heeft u nu dagbesteding met een indicatie Deze indicatie geldt tot de afloopdatum in 2015 of tot uiterlijk 31 december 2015 Daarna kunt u gebruik blijven maken van de dagbesteding in als algemene voorziening Veelgestelde vragen over Indicatie en verwijzing Heeft u advies nodig voor een geschikte dagbesteding of wilt u dagbesteding voor een jeugdige of verlenging van de indicatie voor dagbesteding jeugd dan kunt u ook terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt Heeft u een Persoonsgebonden budget Een algemene voorziening kan niet betaald worden met een PGB Uw PGB vervalt op de afloopdatum van uw indicatie in 2015 of uiterlijk op 31 december 2015 Uw dagbesteding kan wel gewoon doorgaan en wordt dan betaald door de gemeente U kunt dit zelf bespreken met de organisatie voor dagbesteding Als u op dit moment de dagbesteding betaalt met een PGB dan kan het zijn dat deze organisatie geen contract heeft afgesloten met de gemeente Zwolle Wanneer uw PGB indicatie afloopt dan kan het dagbestedingscentrum contact opnemen met de gemeente Zwolle via het emailadres diah zwolle

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein/voor-cli%C3%ABnten-inwoners/dagbesteding (2015-12-01)
  Open archived version from archive •