archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kunst- en cultuurcentra | Gemeente Zwolle
  vervoer Wijken Werk en inkomen Werk Uitkering en regelingen Schulden Bijstandsfraude Geldplan Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Beleid Culturele verenigingen Uitgaan Theater en bioscopen Musea Kunst en cultuurcentra Historie Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Vrije tijd Kunst en cultuur Uitgaan Kunst en cultuurcentra Lees voor Kunst en cultuurcentra Op verschillende plekken in Zwolle komen disciplines initiatiefnemers en stromingen op het gebied van kunst bij elkaar Muzerie centrum voor de Kunsten Culturele broedplaats De Oude Ambachtsschool Domusica Culturele werkplaats R10 Creatieve Coöperatie Zwolle Delen Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Beleid Culturele verenigingen Uitgaan Theater en bioscopen Musea Kunst en cultuurcentra Historie Toerisme en uitgaan Winkelen Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur op donderdag 08 00 19 00 uur In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht U kunt online

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurcentra (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Historie gemeente Zwolle | Gemeente Zwolle
  Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Beleid Culturele verenigingen Uitgaan Historie De stad Zwolle De burgemeesters van Zwolle Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Vrije tijd Kunst en cultuur Historie Lees voor Historie gemeente Zwolle Nog even geduld maar in 2040 mag Zwolle zich opmaken voor de viering van het duizendjarig bestaan van de stad De vroegste geschiedenis van Zwolle gaat dus terug tot halverwege de elfde eeuw Op deze pagina s vindt u onder meer een nadere beschouwing van de historie van onze Hanzestad een namenlijst van Zwolse burgervaders en het verhaal achter het stadswapen Delen Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Beleid Culturele verenigingen Uitgaan Historie De stad Zwolle De burgemeesters van Zwolle Toerisme en uitgaan Winkelen Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur op donderdag 08 00 19 00 uur

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/historie-gemeente-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • De stad Zwolle | Gemeente Zwolle
  van de figuur van Sint Michael uit Onder het schild zijn twee van elkaar afgewende figuurtjes te zien als symbolen van goed en kwaad Links en rechts van het schild verschijnen twee leeuwenkoppen die waarschijnlijk als vlakvulling dienst doen aangezien het schild door een vierpas is omgeven Dit zegel werd frequent gebruikt tot in het midden van de zestiende eeuw In de stad toen een nieuw secreetzegel werd ingevoerd wilde men kennelijk ook een nieuw grootzegel Omdat dit zegel qua omvang groter is dan het kleinzegel kon de stempelsnijder ook mooier en secuurder werk afleveren Van dit grootzegel is al een afdruk bekend uit 1385 Het randschrift is gelijk aan dat van het oude grootzegel Sigillum burgensium de swollis zegel van de burgers van Zwolle Dit zegel werd duidelijk gezien als representerende de gehele burgerij van de stad Geleek het oude secreetzegel sterk op het grootzegel van de stad toen een nieuw secreetzegel werd ingevoerd wilde men kennelijk ook een nieuw grootzegel Omdat dit zegel qua omvang groter is dan het kleinzegel kon de stempelsnijder ook mooier en secuurder werk afleveren Van dit grootzegel is al een afdruk bekend uit 1385 Het randschrift is gelijk aan dat van het oude grootzegel Sigillum burgensium de swollis zegel van de burgers van Zwolle Dit zegel werd duidelijk gezien als representerende de gehele burgerij van de stad Met het uitbreiden en ingewikkelder worden van de stedelijke administratie er was nu meer dan één secretaris werden door de stad omstreeks 1490 nog twee secreetzegelstempels aangeschaft Deze zegelstempels hadden op het eerste gezicht eenzelfde beeldstelling als het in gebruik zijnde Toch zijn er enkele verschillen die echter van marginale aard zijn Natuurlijk werd het geheel in een moderne vorm uitgevoerd Het gotische beeld maakt plaats voor dat van de renaissance waarin de mens centraler komt te staan Het beeld van Michaël is nu eerder dat van een Romeinse godheid dan van een verheven hemelse aartsengel die hij immers is Ter weerszijden van het schild zijn nu de leeuwenkoppen vervangen door een naar het schild gekeerd mannetje Gewelfschildering in de Broerenkerk te Zwolle De aartsengel Michaël is hier afgebeeld als een christenstrijder die het kwaad verjaagt en verslaat Zelf draagt hij geen tuniek maar een harnas waarover een blauw strijdkleed met een wit kruis Hetzelfde beeld is te vinden op het door hem gevoerde wapenschild Afbeelding van het secreetzegel van de stad Zwolle van 16 augustus 1399 Het omschrift SECRETUM CIVITATIS ZWOLLENSIS omgeeft het zegelbeeld doorsnede ongeveer 4 centimeter Grootzegel van de stad Zwolle uit 1438 Het beschadigde randschrift luidt Sigillum burgensium de swollis doorsnede 6 5 cm Na 1416 weinig meer gebruikt Op deze fraaie aftekening van het zegel door Van der Laars uit omstreeks 1900 kunnen duidelijk onderscheiden worden de verschillende elementen van het zegel Sint Michaël is achter het wapenschild met een gearceerd kruis geplaatst Met een speer doodt hij een draak als symbool van het kwaad die hij tegelijk vertrapt De ruimten ter weerszijden van het schild blijken nu opgevuld te zijn met aanziende leeuwen die met hun voorpoten het wapenschild schragen lijf en achterpoten van de dieren zijn niet afgebeeld De nieuwe Stadsrechten in 1448 Op 4 oktober 1488 vaardigde keizer Frederik III van het Duitse Rijk een oorkonde uit waarin de stad Zwolle het recht kreeg eigen munten te slaan Het recht om munten te slaan was een voorrecht dat uitsluitend voorbehouden was aan de keizer en de overige soevereine vorsten Dit keizerlijk gunstbewijs aan Zwolle was dus heel bijzonder Tevens was het een bevestiging van de groeiende handelsmacht van de stad Niet alleen verkreeg de stad economische voorrechten maar zij werd ook bevestigd in het gebruik van een stadswapen en een banier in allen iren panirn neben irem wappen so sy bisher von gemeiner statwegen gefurt und gebraucht haben und mit namen ist ein plauer oder lasurter schilde darinn ein weisses oder silberfarb creutz auch die figur des ertzenngels sannt michael in gelb oder goldfarb scheinende mit einem rotten mannttel Dit belangrijke voorrecht werd ruim een week later op 13 oktober nog eens door de keizer opnieuw bevestigd De verlening van dit privilege betekende ook dat de stad werd opgenomen onder de steden van het Duitse Rijk en dat de soevereiniteit van de stad erkend werd door het hoogste wereldlijke gezag in het toenmalige Europa Het spreekt bijna vanzelf dat de stad erg zuinig was op deze oorkonde In oorlogstijd en bij dreiging van oorlog was het alleen deze oorkonde die met bijzondere zorg werd omgeven en op een veilige plaats werd opgeborgen Ook werden er juist van deze akte in benauwde tijden door geloofwaardige personen afschriften vervaardigd bang als men was het originele exemplaar te verliezen De opname van Zwolle onder de Rijkssteden werd door tijdgenoten gezien als de belangrijkste gebeurtenis sedert de verlening van het stadsrecht in 1230 Het was als het ware de voltooiing van het groeiproces van de stad sedertdien en de bekroning daarvan Formeel bleef Zwolle tot 1648 deel uit maken van de steden van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie In dat jaar bij de Vrede van Munster werd de Republiek der Verenigde Nederlanden losgemaakt uit het verband van de Bourgondische Kreitz en erkend als een soevereine macht onafhankelijk van de Duitse keizer Voor de stad Zwolle betekende dat echter geenszins dat zij de herinnering daaraan niet levendig wilde houden Nog dikwijls afficheerde zij zich ook nadien uitdrukkelijk als vrije en onafhankelijke Rijksstad De stedelijke overheid gaf dit ook duidelijk aan wanneer zij zich naar buiten kenbaar maakte in woord en geschrift Trots liet de stad op stedelijke afkondigingen en drukwerken haar wapen afbeelden vergezeld van de in 1488 verleende attributen Bovendien accentueerde zij dit nog eens door op het wapenschild de keizerlijke kroon af te beelden Het wapen Wapen van de stad Zwolle zoals het sedert 1662 voorkomt op stedelijke publicaties en drukwerken Het wapen een zilveren kruis op een blauw veld is geplaatst op een ovale cartouche en gedekt door de keizerlijke kroon De cartouche wordt ter weerszijden vastgehouden

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/historie/de-stad-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • De burgemeesters van Zwolle | Gemeente Zwolle
  Karnebeek waarnemend 1945 Jhr mr G A Strick van Linschoten 1946 1959 Drs J A F Roelen 1960 1969 Mr J Drijber 1969 1980 Mr G Loopstra 1980 1990 Drs L M L H A Hermans 1990 1994 J Franssen 1994 2000 Als we de waarnemende burgemeesters en de NSB burgemeester buiten beschouwing laten dan is de gemiddelde ambtsperiode van een Zwols burgemeester ruim veertien jaar De eerste vier burgemeesters die Zwolle gehad heeft bekleedden die functie gemiddeld 30 jaar lang Daar kwam in de twintigste eeuw verandering in Na Van Roijen neemt de ambtsperiode af Gemiddeld 10 jaar een ambtstermijn en vier jaar vervulde men in de vorige eeuw de functie van burgemeester Vernoemingen van straten en pleinen Vanwege de verdiensten voor de gemeente is het een ongeschreven recht de burgemeester na zijn vertrek te eren met een straatnaam De volgende straten zijn op die manier aan hun naam gekomen De Vos de Waelstraat in de Kamperpoort lopend van de Veemarkt tot aan de Lijnbaan De Vos van Steenwijklaan in de Schellerlanden lopend van Ittersumallee tot Oldeneelallee Van Nahuijsplein bij de Sassenpoort Van Roijensingel in de Stationsbuurt lopend van Emmawijk tot Groot Wezenland Van Walsumlaan in Schellerbroek lopend van IJsselallee tot aan de Campus bij de Hogeschool Windesheim Van Karnebeekstraat lopend van Groot Wezenland tot Oosterlaan Strick van Linschotenlaan lopend van Veerallee tot Prinses Margrietstraat Roelenweg lopend van Schuttevaerkade tot Zwartewaterallee Drijbersingel lopend van Schuttevaerkade tot Diezerkade Hierbij moet worden opgemerkt dat het Van Nahuysplein zijn naam kreeg toen Van Nahuijs nog burgemeester van Zwolle was Bij gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum in 1892 werd hem een fontein aangeboden Deze fontein kreeg een plek op het Potgietersplein Toen de fontein er eenmaal stond en vanwege grote verdiensten voor de gemeente Zwolle werd het Potgietersplein een jaar later omgedoopt in Van Nahuysplein Bij de invoering van de Jhr Strick van Linschotenlaan speelde zich ook zoiets af Jhr G A Strick van Linschoten was van 1936 1946 burgemeester van de voormalige gemeente Zwollerkerspel Bij zijn vertrek naar de gemeente Zwolle werd ter herinnering aan zijn ambtsperiode de straatnaam Spoolderpark gewijzigd in Jhr Strick van Linschotenlaan Het woonhuis van de burgemeester was op nr 7 van deze laan Zo woonde Strick van Linschoten dus bij leven in de naar hem genoemde laan En dat kunnen maar weinig Nederlanders hem nazeggen De burgemeesters die na Drijber gekomen zijn zitten wat straatnaamgeving betreft nog in de wachtkamer De Burgemeesterenlaan in Gerenlanden heeft zijn naam te danken aan de functie van die twee schepenen uit het stadsbestuur die vanaf de Middeleeuwen tot rond 1800 belast waren met het dagelijks bestuur van de stad en als burgermeister in der tyt werden aangeduid Letten we op de lengte van de straatnaam in relatie tot het aantal jaren dat iemand burgemeester van Zwolle geweest is dan is er duidelijk wat scheef Mr A J Vos de Wael was de burgemeester met de meeste ambtsjaren De Vos de Waelstraat is van alle straten die naar burgemeesters vernoemd zijn

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/historie/de-burgemeesters-van-zwolle (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Markt | Gemeente Zwolle
  Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Koopzondagen 2015 Markten Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Vrije tijd Winkelen Markt Lees voor Markt Zwolle kent zes warenmarkten Op vrijdag en zaterdag is er een grote markt in de binnenstad van Zwolle Op dinsdag woensdag donderdag en vrijdag kunt u in een aantal Zwolse wijken de markt bezoeken Op alle markten vindt u uiteenlopende kramen Warenmarkten Aa landen De Dobbe dinsdag van 12 00 uur tot 17 00 uur Zwolle Zuid Van der Capellenstraat woensdag van 8 30 uur tot 12 30 uur Stadshagen donderdag van 14 00 uur tot 20 00 uur Zwolle Centrum inclusief Boerenmarkt vrijdag van 8 00 uur tot 13 00 uur Zwolle Westenholte Petuniaplein vrijdag van 09 00 uur tot 18 00 uur Zwolle Centrum zaterdag van 8 30 uur tot 17 00 uur Markten wegsleepregeling Beschrijving Markttijden en marktplaatsen Beschrijving Vlooienmarktvergunning Beschrijving Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Koopzondagen 2015 Markten

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vrije-tijd/winkelen/markt (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Fracties | Gemeente Zwolle
  Schulden Bijstandsfraude Geldplan Zwolle Zorg en welzijn Sociale wijkteams Wmo Mantelzorg Vrijwilligers Dakloos Voor cliënten inwoners Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad Fracties Burgerleden Hoe werkt de Raad Uw invloed Rekenkamer Op bezoek Raadsgriffie College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Gemeenteraad Fracties Lees voor Fracties De Zwolse gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden verdeeld over 10 politieke partijen De verdeling van zetels over partijen is als volgt Fractie aantal zetels ChristenUnie 8 zetels PvdA 6 zetels D66 5 zetels VVD 5 zetels SP 5 zetels CDA 3 zetels GroenLinks 3 zetels Swollwacht 2 zetels Fractie Cetin 1 zetel Fractie Jurgens 1 zetel Delen Bestuur Gemeenteraad Fracties Burgerleden Hoe werkt de Raad Uw invloed Rekenkamer Op bezoek Raadsgriffie College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met vrijdag 08 00 17 00 uur op donderdag 08 00 19 00 uur In het Stadskantoor

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/raadsleden (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Burgerleden | Gemeente Zwolle
  bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bestuur Gemeenteraad Burgerleden Lees voor Burgerleden Iedere partij mag maximaal vier burgerleden benoemen De burgerleden aspirant raadsleden kunnen het woord voeren tijdens de vergadering Een overzicht met informatie van de Burgerleden vindt u hieronder Delen Bestuur Gemeenteraad Fracties Burgerleden Hoe werkt de Raad Uw invloed Rekenkamer Op bezoek Raadsgriffie College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen ChristenUnie Dhr M Micha Baksteen Burgerlid ChristenUnie micha christenuniezwolle nl Mw J T Janine Otten Burgerlid ChristenUnie janine otten hotmail com PvdA Mevr S Sanneke Snuverink Burgerlid PvdA Sanneke snuverink gmail com Dhr J M Hans Prakke Burgerlid PvdA hans prakke gmail com D66 Dhr E M Martin Bleijenburg Burgerlid D66 N kurinna hetnet nl Dhr J D Jan Douwe Douwstra Burgerlid D66 Jdd home nl VVD Dhr A Arnold Koops Burgerlid VVD Arnoldkoops gmail com SP De SP maakt geen gebruik van Burgerleden CDA Dhr M A Martijn Sikkens Burgerlid CDA Levenishetmeervoudvanlef gmail com Mw H C Hanneke Giesbers Burgerlid CDA H c giesbers gmail com Mw H J Henriëtte Boerhof Burgerlid CDA Boerhof filmtheaterfraterhuis nl Dhr H A J Herbert Klinkvis Burgerlid CDA hklinkvis gmail

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/burgerleden (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Hoe werkt de Raad | Gemeente Zwolle
  de tarieven en belastingen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken etcetera Drie taken Sinds de invoering van het dualisme in 2002 heeft de gemeenteraad drie taken De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente Daarnaast vertegenwoordigt de gemeenteraad de burgers En tot slot controleert de gemeenteraad het college van B W De gemeenteraad benoemt ook de wethouders De wethouders vormen samen met de burgemeester als college van burgemeester en wethouders B W het dagelijks bestuur van de gemeente Hoe werkt het Raadsplein De manier waarop de gemeenteraad vergadert heet het Raadsplein Het Raadsplein bestaat uit drie rondes de informatieronde debatronde en de besluitvormingsronde Onderwerpen worden soms drie keer besproken Bijvoorbeeld eerst in de informatieronde vervolgens als discussieonderwerp in een debatronde en tot slot neemt de gemeenteraad een beslissing in de besluitvormende ronde Het kan dus voorkomen dat meerdere maandagavonden over eenzelfde onderwerp wordt vergaderd voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt Het Raadsplein is open voor publiek U kunt bij de vergaderingen aanwezig zijn Bekijk de instructiefolder hieronder voor meer informatie over het Raadsplein folder het raadsplein versie maart 2015 pdf folder het raadsplein versie maart 2015 pdf Raadsinstrumenten Gemeenteraadsleden hebben verschillende instrumenten om hun taken uit te oefenen Zo zijn er een aantal instrumenten om invloed uit te oefenen op de besluitvorming en om de taken van het college van burgemeester en wethouders te controleren Raadsleden kunnen bijvoorbeeld mondelinge of schriftelijke vragen stellen of een zwaarwegend middel als bijvoorbeeld het verzoek om Interpellatie inzetten Bekijk hieronder het overzicht van alle Raadsinstrumenten instrumenten gemeenteraad pdf instrumenten gemeenteraad pdf Regels en verordeningen Om de werkzaamheden en de vergaderingen van de gemeenteraad goed te regelen en te organiseren zijn er afspraken vastgelegd Deze regels en verordeningen zijn vaak gebaseerd op landelijke voorbeelden Modelverordeningen Zo zijn er spelregels over hoe

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad (2015-12-01)
  Open archived version from archive