archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Newly arrived foreign residents | Gemeente Zwolle
  permit The Foreigners Desk service is by appointment only It is located in the Stadskantoor municipal office building at the Lübeckplein 2 Phone 14038 if dialing from abroad 0031 38 498 91 11 Report to the Integration Department Once you have registered with the Municipal Personal Records Database and requested a residential permit you must report to the Afdeling Inburgering Integration Department where you will receive information on what must be done in order to integrate as quickly and successfully as possible Afdeling Inburgering Stadskantoor Lübeckplein 2 Zwolle Netherlands Phone 038 498 32 42 if dialing from abroad 0031 38 498 32 42 Immigration and Naturalisation Department For general information on becoming a resident of the Netherlands contact the Immigratie en Naturalisatiedienst Immigration and Naturalization Department IND of Zwolle or the Ministry of Foreign Affairs Immigratie en Naturalisatiedienst Zwolle Zuiderzeelaan 43 51 Postbus 7023 8007 HA Zwolle Netherlands Phone 038 888 6666 if dialing from abroad 0031 38 888 66 66 www ind nl Ministry of Foreign Affairs Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB The Hague Netherlands Phone 070 348 64 86 if dialing from abroad 0031 70 348 64 86 www government nl Citizen Service Number Once you have registered with the Municipal Personal Records Database a burgerservicenummer citizen service number will be requested automatically from the tax authorities for you You will need this number for all government services For more information contact the Belastingdienst tax authorities Applying for a job Once you have received a burgerservicenummer citizen service number you may start applying for a job assistance is provided For more information on finding employment see www werk nl Find a house Once you have decided to settle in Zwolle naturally you will need a place to live The following is a list of phone numbers of

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/english/newly-arrived-foreign-residents (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Adress and information lines | Gemeente Zwolle
  projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home English Address and information lines Lees voor Adress and information lines This page lists the general addresses of the municipality of Zwolle Main Addres Municipality of Zwolle Postbus 10007 8000 GA Zwolle Netherlands Phone 14038 if dialing from abroad 0031 38 498 3138 E mail address postbus zwolle nl City Hall Grote Kerkplein 15 8011 PK Zwolle Netherlands Phone 14038 if dialing from abroad 0031 38 498 3138 The City Hall is the administrative centre of the municipality It houses the City Council Council Alliances Management Committee Corporate Policy Unit and the following departments Services Legal Affairs and Safety Personnel Management and Advice Commercial Operations and Finances and Communication The main entrance on Grote Kerkplein is open Monday to Friday 8 00 a m to 17 00 p m Stadskantoor municipal office building Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Netherlands Phone 038 498 91 11 if dialing from abroad 0031 38 498 3138 The row of desks for municipal services and products is located on the ground floor of the municipal office building in the public services section This is where you can request a passport or driving license submit a change of address or request permits The upper floors of the municipal office building house the administrative offices of the municipality of Zwolle The public service desks are open by appointment Monday Tuesday Wednesday and Friday from 8 00 a m to 17 00 p m and on Thursday from 8 00 a m to 19 00 p m City Hall Information Centre Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Netherlands Phone 14038 if dialing from abroad 0031 38 498 3138 The Information Centre is open Monday through Friday from 9

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/english/address-and-information-lines (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Service and information lines | Gemeente Zwolle
  Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home English Service and information lines Lees voor Service and information lines This page lists general service and information lines Municipality of Zwolle Central phone number for the municipality of Zwolle 14038 if dialing from abroad 0031 38 498 91 11 Central e mail address for the municipality of Zwolle postbus zwolle nl Overijssel Anti Discrimination Office The municipality of Zwolle is affiliated with the Overijssel Anti Discrimination Office in Kampen which you can contact if you have a complaint regarding discrimination or unequal treatment Phone 038 331 19 78 if dialing from abroad 0031 331 19 78 Business Information Desk If you plan to establish a business in Zwolle you can call the municipal Business Information Desk for information on business establishment possibilities for offices retail and companies Phone 14038 if dialing from abroad 0031 38 498 99 91 E mail address bedrijven zwolle nl Delen English General information Tourist information Information for companies Newly arrived foreign residents

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/service-and-information-lines (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Natuur en milieu | Gemeente Zwolle
  beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Natuur en milieu Lees voor Natuur en milieu Zwolle staat voor een schone en veilige omgeving om te wonen en te werken De gemeente ziet niet alleen toe op een verantwoorde luchtkwaliteit of een bodem zonder gevaarlijke vervuiling Ook landschapsontwikkeling en de bestrijding van bijvoorbeeld zwerfafval krijgen de nodige aandacht Boom kappen Via www omgevingsloket nl kunt u een aanvraag doen voor het kappen van een boom Groene kaart De Groene Kaart geeft u informatie over de belangrijkste groenstructuren van de stad Bomen De bomen maken de omgeving en het klimaat voor iedereen in Zwolle zo aangenaam mogelijk Kinderboerderij Zwolle heeft drie wijkboerderijen en twaalf buurtweiden waar je kennis kunt maken met allerlei dieren Bijzondere bomen Zwolle telt meer dan 5000 bijzondere bomen Voor deze bomen gelden andere kapregels dan voor jonge bomen Honden In Zwolle tellen honden mee Er zijn speciale voorzieningen voor honden maar ook spelregels Openbaar groen Groene Kaart Bladruimen Parken Bomen Milieu Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven Subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen Ontheffing stookverbod Zelf doen in het groen Jouw

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/natuur (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Parkeerbelasting | Gemeente Zwolle
  Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Parkeren Parkeerbelasting Lees voor Parkeerbelasting Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden In de gemeente Zwolle moet voor het parkeren bij een parkeermeter of een parkeerautomaat worden betaald U betaalt deze parkeerbelasting als u uw auto parkeert bij een parkeermeter of automaat de feitelijke parkeerbelasting uw auto parkeert op een parkeervergunningplaats en u een parkeervergunning bezit Naheffingsaanslag parkeerbelasting Wordt er niet of niet voldoende betaald dan volgt naheffing van parkeergeld verhoogd met een kostenopslag Bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag Tegen de naheffingsaanslag kunt u binnen zes weken na de dag waarop de aanslag is opgelegd bezwaar maken Het bezwaarschrift stuurt u naar het Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle Postbus 10007 8000 GA Zwolle Hierin moet in ieder geval uw naam uw adres de datum uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt staan Maakt iemand anders namens u bezwaar Stuur dan een volmacht mee Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden geef dat dan in uw brief aan Ik wil het bezwaar via een formulier afhandelen Naheffingsaanslag bezwaar parkeerbelasting pdf Voor vragen belt

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/parkeren/parkeerbelasting (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015 | Gemeente Zwolle
  een keuzesituatie Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerking treding Terugwerkende kracht tot en met Datum uitwerking treding Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel 24 01 2015 01 01 2015 nieuwe regeling 08 12 2014 Gemeenteblad 21 01 2015 gb 2014 12 08 Tekst van de regeling VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2015 Artikel 1 Belastbaar feit Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder Markt de warenmarkt die op de daartoe aangewezen plaats dag en tijd wordt gehouden of een door de gemeente ingestelde en beheerde markt Standplaats de op en voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel Standwerkersplaats een verkoopplaats die per marktdag wordt uitgegeven om daarop te standwerken Artikel 3 Belastingplicht Het recht wordt geheven van degene aan wie de in artikel 1 bedoelde standplaats is toegewezen dan wel van degene die de in artikel 1 bedoelde standplaats inneemt Artikel 4 Tarieven De marktgelden worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel Artikel 5 Wijze van heffing De marktgelden worden geheven bij wege van een aanslag of bij wijze van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder wordt begrepen een bon nota of andere schriftuur Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 1 Marktgeld geheven bij wijze van abonnement is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar 2 Marktgeld niet geheven bij wijze van abonnement is verschuldigd op het tijdstip dat de standplaats wordt ingenomen dan wel de dienst wordt verleend 3 Indien in de loop van het belastingjaar wordt overgegaan tot heffing bij abonnement is marktgeld verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar na aanvang van heffing bij wijze van abonnement nog kalendermaanden overblijven 4 Indien in de loop van het belastingjaar wordt overgegaan tot beëindiging van heffing bij abonnement bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar na het einde van heffing bij abonnement nog kalendermaanden overblijven Artikel 7 Tijdstippen van verschuldigdheid en betaling 1 Het marktgeld geheven bij wege van aanslag is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of indien de belastingplicht op een later tijdstip aanvangt op dat tijdstip In afwijking van artikel 9 eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet 2 Het marktgeld niet geheven bij wege van aanslag is verschuldigd ten tijde van het innemen van de standplaats en moet worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt uitgereikt 3 De

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bestuur/verordeningen-en-beleidsregels/verordeningen/belastingen-en-heffingen/verordening-op-de-6 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Welstandsbeoordeling | Gemeente Zwolle
  De vergaderingen van de welstandcommissie zijn openbaar De aanvrager van een omgevingsvergunning kan een mondelinge toelichting op het plan geven Wilt u uw plan toelichten dan moet u dat aangeven als u de aanvraag indient Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen met gemeente Zwolle telefoon 14038 De agenda is tevens digitaal te raadplegen op www oversticht nl vanaf de dinsdag voor de vergadering Vergaderschema 2015 aanvang 13 30 uur Datum Plaats Locatie 15 januari Zwolle Kamer 2 29 januari Kampen Kamer Grafhorst 12 februari Zwolle Kamer 2 26 februari Kampen Kamer Grafhorst 12 maart Zwolle Kamer 2 26 maart Kampen Kamer Grafhorst 9 april Zwolle Het Oversticht 23 april Kampen Kamer Grafhorst 7 mei Zwolle Het Oversticht 21 mei Kampen Kamer Grafhorst 4 juni Zwolle Het Oversticht 18 juni Kampen Kamer Grafhorst 2 juli Zwolle Het Oversticht 16 juli Kampen Kamer Grafhorst 30 juli Zwolle Het Oversticht 13 augustus Kampen Kamer Grafhorst 27 augustus Zwolle Het Oversticht 10 september Kampen Kamer Grafhorst 24 september Zwolle Het Oversticht 8 oktober Kampen Kamer Grafhorst 22 oktober Zwolle Het Oversticht 5 november Kampen Kamer Grafhorst 19 november Zwolle Het Oversticht 3 december Kampen Kamer Grafhorst 17 december Zwolle Het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/node/22666 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Omgevingsloket | Gemeente Zwolle
  economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Omgevingsloket Lees voor Omgevingsloket Omgevingsvergunningen status opvragen Beschrijving Vooroverleg omgevingsaanvraag Beschrijving Openingstijden en contactinformatie Maandag

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/omgevingsloket (2015-12-01)
  Open archived version from archive •