archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omgevingsvergunningen, status opvragen | Gemeente Zwolle
  Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Omgevingsloket Omgevingsvergunningen status opvragen Lees voor Omgevingsvergunningen status opvragen Beschrijving Contact Kosten Bijzonderheden U kunt via status vergunningen een overzicht inzien over aangevraagde en verleende vergunningen Het betreft vergunningen vanaf 1 oktober 2010 op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het gaat onder andere om omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijkend gebruik van het bestemmingsplan verbouwen of slopen van monumenten omgevingsvergunningen voor inrichtingen milieu en het kappen van bomen wabo 11 juni 2015 xls wabo 11 juni 2015 xls Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/omgevingsloket/omgevingsvergunningen-status-opvragen (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Vooroverleg omgevingsaanvraag | Gemeente Zwolle
  en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Omgevingsloket Vooroverleg omgevingsaanvraag Lees voor Vooroverleg omgevingsaanvraag Beschrijving Aanvraag Contact Bijzonderheden U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten beoordelen door de gemeente Dit geeft u aan op het moment dat u het aanvraagformulier op omgevingsloket nl invult en de optie contact met bevoegd gezag kiest Dan beoordeelt de gemeente uw conceptaanvraag eerst voordat u de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient Wij toetsen de conceptaanvraag aan het stedenbouwkundige beleid Ook leggen wij het plan om advies voor aan de Welstandscommissie Het Oversticht De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen zijn het kader voor de beoordeling van de formele aanvraag Wij informeren u schriftelijk over de uitkomsten Vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen De conceptaanvraag kunt u net als de omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket nl Hier vindt u de formulieren om een aanvraag in te dienen U kunt de formulieren digitaal verzenden met uw DigiD of met E herkenning uitprinten en met bijbehorende gegevens opsturen naar de gemeente Afhankelijk van de activiteit dienen er stukken bij de aanvraag gevoegd te worden Hierbij moet u denken aan tekeningen berekeningen en foto s Deze moeten in drievoud worden aangeleverd Voor meer informatie over de omgevingsvergunning zie het product omgevingsvergunning Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Kosten De kosten die voor een omgevingsvergunning worden

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/omgevingsloket/vooroverleg-omgevingsaanvraag (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bouwen | Gemeente Zwolle
  Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bouwen Lees voor Bouwen Subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen Beschrijving Verkoop groenstroken Beschrijving Grondprijzen Beschrijving Verklaring van bestemming en gebruik Beschrijving Omgevingsvergunning milieu en melding milieu Beschrijving Slopen en of

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/bouwen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen | Gemeente Zwolle
  aan bepaalde duurzaamheidseisen op het gebied van onder andere energie gezondheid milieu gebruikskwaliteit en toekomstwaarde voldoen Deze duurzaamheideisen betreffen de Energie Prestatie Coëfficiënt EPC en de Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gebouw GPR Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de subsidie 3 000 voor een woning met een EPC 0 energieneutraal en GPR 8 Op het moment van de subsidieaanvraag moet de omgevingsvergunning bouwvergunning al zijn verleend de bouw mag nog niet zijn begonnen en de woning moet binnen twee jaar na de subsidieverlening zijn opgeleverd Voor wie is de subsidie bedoeld De nieuwe subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen is bedoeld voor iedereen die in Zwolle een duurzame nieuwbouwwoning ontwikkelt of koopt De volgende partijen kunnen dus een subsidieaanvraag indienen Ontwikkelaars van projectmatige koopwoningen Kopers van een nieuwbouwwoning zij moeten bij oplevering de eerste bewoner zijn en eigenaar van de woning Particuliere opdrachtgevers van een nieuwbouwwoning Ook zij moeten bij oplevering de eerste bewoner zijn en eigenaar van de woning Verhuurders van nieuwbouwwoningen Hoe vraagt u subsidie aan U kunt het aanvraagformulier opvragen bij het subsidieloket via 038 498 41 02 Het ingevulde formulier en de vereiste bijlagen stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle eenheid Publiekszaken afdeling Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Bij de aanvraag stuurt u een berekening van de EPC mee Deze berekening heeft u ook gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning bouwvergunning De gevraagde GPR berekening verloopt via een speciaal computerprogramma De gemeente stelt dit programma ter beschikking aan de aanvragers Voor toegang tot het GPR programma kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte Economie via telefoonnummer 038 498 32 66 Ontwikkelaars van projectmatige koopwoningen moeten eerst bij de gemeente een aanvraag tot toelating tot de regeling indienen Na de toelating staat er voor de kopers van de woning een subsidie beschikbaar De kopers van die woningen kunnen na oplevering van de woning een aanvraag indienen tot uitbetaling van de subsidie Zij moeten dan wel de eerste bewoner en eigenaar van de woning zijn Een particuliere opdrachtgever van een nieuwbouwkoopwoning dient zelf een subsidieaanvraag in Na oplevering van de woning volgt er een verzoek tot vaststelling en uitbetaling mits hij de eerste bewoner en eigenaar is van de woning Voor een verhuurder van nieuw te bouwen woningen geldt ook dat hij zelf de subsidieaanvraag indient Na oplevering volgt ook hier een verzoek tot vaststelling en uitbetaling Wanneer krijgt u antwoord De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen vier weken een besluit op een aanvraag tot toelating tot de regeling of tot verlening en tot vaststelling van de subsidie Begripsbepalingen Duurzame woning Een nieuwbouwwoning in Zwolle met een bepaalde minimum EPC waarde en GPR waarde Ontwikkelaar De natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling bouw en verkoop c q verhuur van de duurzame woningen Particulier opdrachtgever De particuliere persoon die opdracht geeft voor de bouw en tevens eigenaar en eerste bewoner is van de in Zwolle te bouwen duurzame eigen woning Koper De

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bouwen/subsidieregeling-duurzame-nieuwbouwwoningen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verkoop groenstroken | Gemeente Zwolle
  gemeente kopen Een van de voorwaarden is dat de aan te kopen strook grenst aan het perceel dat in uw eigendom is Bezwaar en beroep Het betreft een privaatrechtelijke aangelegenheid Hiertegen is geen beroep of bezwaar mogelijk Ik wil de aanvraag digitaal afhandelen Aanvraag aankoop groenstroken Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen aanvraag aankoop groenstroken pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Voor groenstroken geldt een verkoopprijs van 95 per m² kosten koper Dit laatste betekent dat de bijkomende kosten zoals de kadastrale uitmeting en de notariskosten voor rekening van de koper zijn Bij deze grondprijs wordt er van uitgegaan dat de gekochte groenstrook alleen als sier tuin wordt gebruikt en dat er door de toevoeging aan de bebouwde kavel geen extra bebouwingsmogelijkheid ontstaat Is dat laatste wel het geval dan wordt er een andere verkoopprijs gehanteerd namelijk die voor vrije sector kavels particuleren Grondprijzennota minimaal 300 In specifieke gevallen kan worden afgeweken van deze tarieven Deze zullen per geval beoordeeld worden op basis van een marktconforme verkoopprijs Vaak gebeurt dit door middel van een taxatie door een terzake deskundige makelaar taxateur De verkoopprijs wordt jaarlijks vastgesteld in de Grondprijzennota van de gemeente Zwolle Het College van burgemeester en wethouders is op grond van de Wet Dualisering Gemeentebestuur bevoegd de verkoopprijs te herzien als de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven Zie de gemeentelijke Grondprijzennota Wetten en regels Verkoop van groenstroken gebeurt via een verkoopovereenkomst Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bouwen/verkoop-groenstroken (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Grondprijzen | Gemeente Zwolle
  Ondernemen Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bouwen Grondprijzen Lees voor Grondprijzen Beschrijving Contact In de grondprijzennota staan de prijzen vermeld die de gemeente hanteert bij verkoop van grond voor verschillende functies Bijvoorbeeld voor kavels De grondprijzennota wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het college en is van toepassing voor het betreffende jaar waarin deze is vastgesteld grondprijzennota 2016 pdf grondprijzennota 2016 pdf grondprijzennota 2015 pdf grondprijzennota 2015 pdf grondprijzennota 2014 pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Tags Grond Bouwen Labels Grond Bouwen Delen Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en met

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bouwen/grondprijzen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verklaring van bestemming en gebruik | Gemeente Zwolle
  uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Bouwen Verklaring van bestemming en gebruik Lees voor Verklaring van bestemming en gebruik Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden De verklaring van bestemming en gebruik geeft onder andere makelaars en andere zakelijke aanvragers informatie over percelen in Zwolle De verklaring bevat informatie over de monumentenstatus bodemverontreiniging riolering en ondergrondse tanks het geldende bestemmingsplan De verklaring kan verschillende onderdelen bevatten Het antwoordt ontvangt u binnen 5 werkdagen per e mail Mocht u bestemmingsplaninformatie vragen die niet digitaal beschikbaar is dan ontvangt u deze per post Informatie over publiekrechtelijke beperkingen zoals de Wet voorkeursrecht gemeente of de Woningwet kunt u opvragen bij het Kadaster U kunt de meeste bestemmingsplannen zelf via internet inzien Dat bespaart u kosten en u heeft de informatie meteen Voor meer informatie gaat u naar www zwolle nl bestemmingsplannen Webpagina s bijlagen externe sites voor extra informatie Kadaster U kunt het volgende aanvragen Monumentinformatie Bodeminformatie 50 80 Bestemmingsplaninformatie 32 65 Belangrijke informatie die u bij de aanvraag moet vermelden is NAW gegevens van het bedrijf contactpersoon telefoonnummer mailadres waar het heen gestuurd kan worden de informatie die u wilt ontvangen Deze gegevens stuurt u naar bodeminfo zwolle nl Het antwoord ontvangt u binnen 5 werkdagen per e mail Mocht u bestemmingsplaninformatie vragen die niet digitaal beschikbaar is dan ontvangt u deze per post Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken De verklaring kan verschillende onderdelen bevatten De kosten zijn afhankelijk van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/bouwen/verklaring-van-bestemming-en-gebruik (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Omgevingsvergunning milieu en melding milieu | Gemeente Zwolle
  C inrichtingen Voor deze inrichtingen geldt de vergunningplicht De inrichtingen vallen verder voor een deel onder de standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit Voor het oprichten of veranderen van de milieu inrichting moet een omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via omgevingsloket nl Activiteitenbesluit Internet Module Met behulp van de vragenboom op www aimonline nl kunt u bepalen welk milieu regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is Het indienen van een melding moet 4 weken voorafgaand aan de oprichting of verandering van de inrichting worden gedaan Het indienen van de melding kan ook via www aimonline nl worden gedaan Land en glastuinbouwbedrijven Landbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven zijn vergunningplichtige bedrijven type C in de zin van het Activiteitenbesluit Mogelijk is het Besluit landbouw of het Besluit glastuinbouw op uw inrichting van toepassing Met behulp van het meldingsformulier behorende bij het besluit kunt u nagegaan worden of uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw Besluit glastuinbouw en of Besluit mestbassins valt of dat voor uw bedrijf een omgevingsvergunning nodig is De meldingsformulieren zijn via www infomil nl onderwerp landbouw of tuinbouw verkrijgbaar DigiD Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet DigiD staat voor Digitale Identiteit het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren u kunt zelf uw DigiD aanvragen Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www digid nl Melding indienen Het indienen van een melding moet 4 weken voorafgaand aan de oprichting of verandering van de inrichting worden gedaan Het indienen van de melding kunt u doen via www aimonline nl Omgevingsvergunning aanvragen Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via omgevingsloket nl Hier vindt u de formulieren om een aanvraag in te dienen U kunt de formulieren digitaal verzenden met uw DigiD of met E herkenning uitprinten en met bijbehorende gegevens opsturen naar de gemeente Afhankelijk van de activiteit dienen er stukken bij de aanvraag gevoegd te worden Hierbij moet u denken aan tekeningen berekeningen en foto s Deze moeten in drievoud worden aangeleverd Beoordeling aanvraag Bij het beoordelen van de aanvraag toetst de gemeente uw aanvraag eerst op volledigheid Als er aanvullende stukken nodig zijn dan stellen wij u in de gelegenheid om deze zaken aan te leveren Zodra alle stukken aangeleverd zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen vindt de inhoudelijke toetsing plaats Komen er uit deze inhoudelijke toets zaken naar voren waarvoor wij geen vergunning kunnen verlenen dan stelt de gemeente u in de gelegenheid uw aanvraag aan te passen Zodra uw aanvraag voldoet aan de hierboven genoemde eisen verleent de gemeente een omgevingsvergunning Het kan zijn dat er aan de vergunning voorwaarden worden verbonden DigiD Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/ondernemen/bedrijvenloket/bouwen-bedrijven/omgevingsvergunning-milieu-en-melding-milieu (2015-12-01)
  Open archived version from archive •