archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Subsidieregeling monumenten | Gemeente Zwolle
  restauratie of onderhoud deels kunnen worden gefinancierd Een laagrentende lening voor gemeentelijk monument of beeldbepalend pand is aan te vragen bij het Nationaal Restauratie Fonds NRF Zie hiervoor http www restauratiefonds nl Herbestemmingssubsidie De Provincie Overijssel kent een subsidiemogelijkheid voor het opstellen of uitvoeren van een transformatieplan voor een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of bouwwerk Zie hiervoor http www overijssel nl thema s cultuur cultureel erfgoed restauratie Rijksmonument Als eigenaar van een rijksmonument zijn er verschillende regelingen Lening voor rijksmonumentaal woonhuis http www cultureelerfgoed nl dossiers subsidies Subsidie en lening voor overige monumenten http www cultureelerfgoed nl dossiers subsidie instandhoudingssubsidie Provinciale restauratiesubsidie voor overige monumenten http www overijssel nl thema s cultuur cultureel erfgoed restauratie Belastingaftrek onderhoud rijksmonument http www belastingdienst nl wps wcm connect bldcontentnl belastingdienst prive woning bijzondere situaties rijksmonumentenpanden werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand Voor de exacte voorwaarden en voor de regeling verwijzen wij u naar de specifieke websites Kleurhistorisch onderzoek Subsidie voor kleurhistorisch onderzoek vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle Het schriftelijke verzoek gaat vergezeld van een gespecificeerde rekening van de onderzoeker en het bijbehorende betaalbewijs een afschrift van de eindrapportage van het kleurhistorisch onderzoek Beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht Laagrentende Lening voor beeldbepalend pand Voor een beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht kunt u een Cultuurfondshypotheek aanvragen Zie hiervoor Restauratiefonds Herbestemmingssubsidie De Provincie Overijssel kent een subsidiemogelijkheid voor het opstellen of uitvoeren van een transformatieplan voor een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of bouwwerk Zie hiervoor Herbestemmingsubsidie http www overijssel nl loket subsidies subsidies thema 178215 herbestemming Cultuurhistorisch waardevol gebouw of bouwwerk Herbestemmingssubsidie De Provincie Overijssel kent een subsidiemogelijkheid voor het opstellen of uitvoeren van een transformatieplan voor een in cultuurhistorisch opzicht waardevol gebouw of bouwwerk Zie hiervoor Herbestemmingsubsidie http www overijssel nl loket subsidies subsidies thema 178215 herbestemming Gemeentelijke monumenten Algemeen Het gemeentelijk monument moet eigendom zijn van een natuurlijk persoon Niet van bijvoorbeeld een stichting of vereniging Subsidie voor regulier onderhoud De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn Het gaat om gewoon relatief klein onderhoud bijvoorbeeld schilderwerk De subsidie mag in de voorgaande twee jaar niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument De subsidie bedraagt veertig procent van de subsidiabele kosten mits deze kosten minimaal éénduizend euro en maximaal vierduizend euro zijn Subsidie voor ingrijpende verbetering De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn Het gaat hierbij om ingrepen aan monumentale onderdelen van het monument zoals bijvoorbeeld gevels goten of daken en nader omschreven monumentale onderdelen als trap bordes e d In de voorgaande tien jaar mag niet eerder subsidie zijn ontvangen voor ingrijpende verbetering van het gemeentelijk monument De subsidiabele kosten van de ingreep moeten minimaal vierduizend euro bedragen Het gemeentelijk monument moet eigendom zijn van een natuurlijk persoon Niet van bijvoorbeeld een stichting of vereniging De subsidie moet worden aangevraagd ruim voordat met de werkzaamheden wordt begonnen Van de subsidiabele kosten wordt veertig procent gesubsidieerd met een maximum subsidiebijdrage van zesduizend euro Subsidie voor kleur historisch onderzoek

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/monument/subsidieregeling-monumenten (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Vergoeding woonvoorzieningen | Gemeente Zwolle
  verhoogde toiletpot of een éénhendelmeng kraan Dergelijke voorzieningen worden als algemeen gebruikelijke voorzieningen gezien waarvoor men zelf in de kosten dient te voorzien 3 Verhuis en inrichtingskosten Het is ook mogelijk dat de kosten voor woningaanpassingen meer bedragen dan het maximale bedrag dat hiervoor beschikbaar is Of dat het technisch niet mogelijk is de woning aan te passen In zo n geval wordt samen met u gekeken of verhuizing naar een geschikte huur woning een betere oplossing is U kunt dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten en het herinrichten van de woning Houdt u er rekening mee dat u de tegemoetkoming in de verhuis en herinrichtingskosten altijd moet aanvragen vóórdat u bent verhuisd Een verhuiskostenvergoeding wordt niet verstrekt wanneer iemand met een beperking voor het eerst zelfstandig gaat wonen iemand met een beperking op eigen initiatief verhuist vanuit een woning die op ergonomische gronden als geschikt moet worden beschouwd er wordt verhuisd naar een AWBZ instelling of een verzorgings of verpleeghuis er sprake is van een algemeen gebruikelijke verhuizing zoals bij een verhuizing van senioren naar een kleinere woning bijvoorbeeld een verhuizing naar een aanleun of zorgzonewoning 4 Woningsanering Onder woningsanering verstaan we het vervangen van bijvoorbeeld vloerbedekking door zeil of vinyl bij cliënten met een ernstige vorm van een longaandoening Een vergoeding in de aanschafkosten van nieuwe vloerbedekking is mogelijk als de ziekte wordt geconstateerd nadat de woning is ingericht Een vergoeding is niet mogelijk als de te vervangen vloerbedekking is aangeschaft ná het constateren van de ziekte U had dan immers bij de aanschaf van de vloerbedekking rekening kunnen houden met de ziekte De vloerbedekking mag niet ouder zijn dan 5 jaren Als u een aanvraag wilt indienen voor een vergoeding voor woningsanering dan is het noodzakelijk dat een long verpleegkundige een rapport opmaakt

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen/vergoeding-woonvoorzieningen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Grond | Gemeente Zwolle
  Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Grond Lees voor Grond Verkoop groenstroken Beschrijving Grondprijzen Beschrijving Tijdelijk grondgebruik Beschrijving Openingstijden en contactinformatie Maandag

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/grond (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Tijdelijk grondgebruik | Gemeente Zwolle
  Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Grond Tijdelijk grondgebruik Lees voor Tijdelijk grondgebruik Beschrijving Aanvragen Voorwaarden Kosten Op verschillende plekken in Zwolle liggen stukken grond die niet direct ontwikkeld worden U kunt tijdelijk gebruik maken van deze terreinen Heeft u ideeën om braakliggende stukken grond tijdelijk te gebruiken Bijvoorbeeld als moestuin voor een kunstexpositie of als locatie voor een evenement Neem dan contact op De gemeente Zwolle kijkt samen met u of uw idee gerealiseerd kan worden Meer informatie en aanvragen kan via het aanvraagformulier Nadat het formulier is ontvangen neemt Ideeënmakelaar Marijke Sterkenburg contact met u op om het vervolg te bespreken Aan het tijdelijk gebruik maken van grond zitten enkele voorwaarden Zo mag er geen permanente bebouwing plaatsvinden Ook wordt er altijd gekeken naar de bestemming van de grond Afhankelijk van uw idee kunnen er voor u kosten verbonden zijn aan het gebruik maken van de grond Bijvoorbeeld huurkosten Tags Grond Labels Grond Delen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/grond/tijdelijk-grondgebruik (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Betoging | Gemeente Zwolle
  s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Bouwen en verbouwen Vergunningen Betoging Lees voor Betoging Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Organiseert u een betoging dan dient u dit minstens 96 uur van tevoren schriftelijk bij de burgemeester melden U hoeft dus geen vergunning aan te vragen Een kennisgeving is voldoende Vermeld in de kennisgeving de naam en het adres van de organisatoren het doel van de betoging de datum en het tijdstip aanvang en einde de plaats de route welke ordemaatregelen u zelf treft Vergunning Maakt u gebruik van een geluidsinstallatie dan hebt u wel een vergunning nodig Hier zijn kosten aan verbonden Voor meer informatie hierover zie de producten Evangelisatie met geluid en Evenementenvergunning Kennisgeven van betoging via formulier pdf kennisgeving betoging pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden De burgemeester kan de termijn voor het indienen van een kennisgeving in bijzondere omstandigheden verkorten In die gevallen is een mondelinge kennisgeving voldoende Alleen als sprake is van een te verwachten verstoring van de openbare orde kan de burgemeester een demonstratie verbieden Dit kan ook gebeuren in verband met de verkeersveiligheid en de volksgezondheid Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid Plaatselijke verordening Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle Wetgeving wetten overheid nl Tags Openbare orde Vergunning Labels Openbare orde Vergunning Delen Wonen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vergunning/betoging (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Brandveilig gebruik bouwwerken | Gemeente Zwolle
  College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Ondernemen Bedrijvenloket Vergunning bedrijven Brandveilig gebruik bouwwerken Lees voor Brandveilig gebruik bouwwerken Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Voor het gebruik van een gebouw moet u in sommige gevallen een gebruiksmelding indienen of een omgevingsvergunning aanvragen Dit is afhankelijk van de manier waarop u het gebouw gebruikt In Nederland regelt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken het Gebruiksbesluit het brandveilig gebruik van gebouwen In sommige gebouwen is het risico op brand of de gevolgen bij brand groter Denk bijvoorbeeld aan gebouwen waarin veel mensen op een klein oppervlakte verblijven zoals in een café Of wanneer mensen die minder zelfredzaam zijn ergens verblijven zoals kinderen in een kinderdagverblijf Voor gebouwen met een groter risico moet u een gebruiksvergunning aanvragen of het gebruik melden Als u wilt weten of u een gebruiksmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen dan kunt u hiervoor terecht op www omgevingsloket nl Een gebruiksmelding en een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via www omgevingsloket nl Hiervoor heeft u een DigiD inlogcode of eHerkenning nodig Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken U betaalt voor het indienen van een gebruiksmelding geen kosten De kosten die voor een omgevingsvergunning worden gehanteerd kunt u hier vinden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving wetten overheid nl Tags

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vergunning/brandveilig-gebruik-bouwwerken (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Circusvergunning | Gemeente Zwolle
  Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Ondernemen Bedrijvenloket Evenement bedrijven Circusvergunning Lees voor Circusvergunning Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Wilt u met uw circus optreden in Zwolle dan hebt u een vergunning nodig Per jaar verleent de gemeente maximaal drie vergunningen twee voor grote circussen in het najaar en rond de kerst en één voor een klein circus in het voorjaar Aan het einde van het jaar bepaalt de burgemeester welke circussen het komende jaar een vergunning kunnen krijgen Dit doet hij op basis van ervaringen kwaliteit en betrouwbaarheid De betreffende circussen worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen het verzoek een schriftelijke aanvraag voor een vergunning in te dienen Ontheffing geluidsversterkende apparatuur Wilt u in het circus gebruik maken van geluidsversterkende apparatuur dan heeft u een ontheffing nodig Meer informatie hierover leest u bij het product geluidswagenvergunning Tijdelijke reclameborden vergunning Wanneer u tijdelijke reclameborden wilt plaatsen dan heeft u hiervoor een vergunning nodig Hierover leest u meer bij het product sandwichborden op de weg Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen pdf aanvraagformulier voor evenementenvergunning pdf tijdelijke terrasexploitatie pdf formulier c pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Voor de kosten van dit product zie Leges evenementenvergunningen Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en of plaatselijk beleid Plaatselijke verordeningen Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle Plaatselijke beleidsregels Circusbeleid gemeente

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/ondernemen/bedrijvenloket/evenement-bedrijven/circusvergunning (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Collectevergunning | Gemeente Zwolle
  Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Bouwen en verbouwen Vergunningen Collectevergunning Lees voor Collectevergunning Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Als u voor een goed doel geld wilt inzamelen huis aan huis of op openbare plekken dan hebt u een collectevergunning nodig Er is een landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving Op dit rooster staan de weken genoemd waarin landelijke organisaties collecteren Wanneer uw organisatie niet op dit rooster staat kunt u alleen een collectevergunning aanvragen in de vrije periode Dit zijn de weken waarin geen landelijke collecte wordt gehouden Per week mag slechts één collecte gehouden worden Zie voor het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving Webpagina s bijlagen externe sites voor extra informatie Centraal Bureau Fondsenwerving U kunt schriftelijk een collectevergunning aanvragen waarbij u aangeeft in welke week en voor welk doel u wilt collecteren Uw aanvraag kunt u sturen naar Gemeente Zwolle Afdeling Fysieke Leefomgeving Postbus 10007 8000 GA Zwolle Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en of plaatselijk beleid Plaatselijke verordeningen Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle Plaatselijke beleidsregels Collectebeleid gemeente Zwolle Wetgeving wetten overheid nl Tags Vergunning Labels Vergunning Delen Wonen en leven Afval Belastingen Bouwen en verbouwen Bestemmingsplannen Stadsmakelaar vastgoed Kavels

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/vergunning/collectevergunning (2015-12-01)
  Open archived version from archive