archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Folders verspreiden | Gemeente Zwolle
  uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Ondernemen Bedrijvenloket Vergunning bedrijven Folders verspreiden Lees voor Folders verspreiden Beschrijving Contact Kosten Bijzonderheden Voor het verspreiden van folders heeft u geen vergunning nodig Er geldt wel een opruimplicht Na het verspreiden van folders moeten winkelstraten en terreinen schoon worden opgeleverd Wilt u folders verspreiden en tegelijkertijd geld inzamelen dan heeft u een collectevergunning nodig U leest hier meer over bij het product Collectevergunning Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en of plaatselijk beleid Plaatselijke verordeningen Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle Wetgeving wetten overheid nl Tags Vergunning Vergunning bedrijven Labels

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/ondernemen/bedrijvenloket/vergunning-bedrijven/folders-verspreiden (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Aanleg rioolaansluiting | Gemeente Zwolle
  Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Verkeer en vervoer Infrastructuur Aanleg rioolaansluiting Lees voor Aanleg rioolaansluiting Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Elk perceel dat binnen stedelijk gebied afvalwater loost moet zijn aangesloten op het gemeentelijk riool De rioolaansluitleiding de leiding tussen de perceelgrens en het gemeentelijke hoofdriool wordt op kosten van de perceeleigenaar door de gemeente Zwolle aangelegd Als u aangesloten wilt worden op het riool kunt u hiervoor een aanvraag indienen De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de leiding ligt bij de gemeente Zwolle Kosten voor het opsporen en verwijderen van verstoppingen in de rioolaansluitleiding komen voor rekening van de gebruiker Ligt de oorzaak van de verstopping bij de gemeente dan betaalt de gemeente de gemaakte kosten Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen aanvraag rioolaansluitingen pdf Dit heeft u nodig voor de aanvraag U moet een situatietekening aan uw aanvraag toevoegen Hierop moet staan aangegeven waar en hoe de leiding in de grond ligt Overige informatie Na het indienen van de aanvraag krijgt u een kostenopgave Na betaling wordt de rioolaansluiting aangelegd De gemeente Zwolle blijft eigenaar van deze rioolaansluitleiding Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken De kosten van de rioolaansluiting variëren Deze kosten zijn afhankelijk van de exacte uitvoering Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en of plaatselijk beleid Wetgeving wetten overheid nl Tags Infrastructuur Labels

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/infrastructuur/aanleg-rioolaansluiting (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Rioolontstopping, onderzoek | Gemeente Zwolle
  voor Rioolontstopping onderzoek Beschrijving Kosten Aanvraag Contact Bijzonderheden De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het onderhoud van de rioolaansluitleiding tussen uw perceelgrens en het hoofdriool De gemeente is tevens verantwoordelijk voor de leiding de rioolbuis De eigenaar gebruiker van het pand is verantwoordelijk voor het goed gebruik van het riool Rioolverstopping onderzoek Als u problemen hebt met de afvoer van afvalwater kunt u de gemeente verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak De gemeente voert uitsluitend onderzoek uit wanneer te verwachten is dat het rioolprobleem zich in het gemeentelijk gedeelte van de rioolaansluitleiding voordoet Als de oorzaak van de verstopping te wijten is aan de gemeente Zwolle dan zijn de kosten voor de gemeente Voorbeelden van oorzaken kunnen zijn wortelingroei door gemeentelijke bomen en struiken buisbreuk beschadiging en een ernstige verzakking van de rioolaansluitleiding Is de oorzaak van de rioolverstopping te wijten aan verkeerd rioolgebruik van de eigenaar gebruiker van het pand dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever van het onderzoek De kosten voor onderzoek zijn veelal niet hoger dan 150 Indien het onderzoek en het oplossen van de verstopping meer tijd vergt en daarmee hoger uit gaan vallen dan wordt dit u vooraf meegedeeld Voor een rioolonderzoek kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle telefoonnummer 14038 Ik wil de melding via een formulier afhandelen Formulier melding openbare ruimte Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Een medewerker van de Rova voert namens de gemeente het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/infrastructuur/rioolontstopping (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Subsidieregeling Bereikbaarheidsfonds Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad | Gemeente Zwolle
  uit het Bereikbaarheidsfonds kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen om een bereikbaarheidsarrangement een spitsmijdendeal een project een product of een dienst uit te voeren Het initiatief moet bijdragen aan de doelstellingen van het programma Beter Benutten en het moet een structureel meetbaar resultaat opleveren Wat zijn de subsidievoorwaarden en de hoogte van de subsidie U kunt een aanvraag indienen voor een eenmalige investering of een bijdrage in de kosten tot maximaal 50 000 niet meer dan 50 van het projectbudget Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van criteria die in de Factsheet Bereikbaarheidsfonds Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad 2015 2017 staan Initiatiefnemers voor kansrijke maatregelen op het gebied van spitsmijden bereikbaarheidsarrangementen producten of diensten in de gemeenten Zwolle en Kampen Dat zijn onder andere publiekstrekkers werkgevers aanbieders van mobiliteitsdiensten overheden onderwijs en zorginstellingen culturele instellingen goederen vervoerders en productaanbieders factsheet bereikbaarheidsfonds bbzkn pdf factsheet bereikbaarheidsfonds bbzkn pdf U kunt de subsidieaanvraag uit het Bereikbaarheidsfonds indienen bij het subsidieloket van de gemeente Zwolle t a v het college van burgemeester en wethouders De aanvraag moet tenminste vier weken voordat de activiteit van start gaat zijn opgestuurd Mocht u hulp nodig hebben bij de totstandkoming en indiening van de aanvraag dan kunt u terecht bij de mobiliteitsmakelaar zie onder Contact Bij het Aanvraagformulier Bereikbaarheidsfonds BBZKN moet u een plan van aanpak of projectplan toevoegen waarin naast de criteria in ieder geval de geraamde kosten en de gevraagde bijdrage staan Na binnenkomst van de aanvraag beslist het college van B W binnen vier tot acht weken of de subsidie wordt toegekend Binnen deze termijn heeft het subsidieloket beoordeeld of de aanvraag volledig is en geeft het kernteam BBZKN een advies aanvraagformulier bereikbaarheidsfonds bbzkn pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/infrastructuur-bedrijven/subsidieregeling-bereikbaarheidsfonds-beter-benutten-zwolle-kampen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Tijdelijke lozing gemeenteriool | Gemeente Zwolle
  Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Verkeer en vervoer Infrastructuur Tijdelijke lozing gemeenteriool Lees voor Tijdelijke lozing gemeenteriool Beschrijving Aanvraag Contact Kosten De gemeente Zwolle heeft ongeveer 722 kilometer riolering in beheer en onderhoud De riolering is in vier soorten te verdelen gemengde stelsels gescheiden stelsels verbeterd gescheiden infiltratie Een rioolstelsel Een rioolstelsel is een verzameling buizen en inspectieputten binnen een bepaald gebied Op deze buizen en inspectieputten zijn woningen en bedrijfspanden met een huisaansluitleiding aangesloten Op het laagst gelegen punt in dit stelsel is een rioolgemaal aanwezig Het geloosde water stroomt door het rioolstelsel naar dit rioolgemaal Bij een infiltratiestelsel wordt regenwater in de bodem geïnfiltreerd Lozing Zwolle beschikt over 66 rioolgemalen pompputten In zo n gemaal zijn pompen aanwezig die het rioolwater omhoog pompen en vervolgens lozen in een naastgelegen rioolstelsel Ook kan het rioolwater via een persleiding naar de rioolwaterzuiveringen van het Waterschap Groot Salland worden gebracht Jaarlijks levert het totale rioolstelsel gemiddeld zo n twaalf miljoen kubieke meter afvalwater aan op de twee rioolwaterzuiveringen Behalve vrijverval rioolstelsels heeft de gemeente in het buitengebied ook drukrioleringen In deze stelsels wordt uitsluitend huishoudelijk en bedrijfsafvalwater met behulp van zo n vierhonderd pompen over grote afstanden verpompt en geloosd in diverse rioolstelsels U kunt een tijdelijke lozing aanvragen op het gemeentelijke riool lozingsformulier zwolle pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Er zijn kosten verbonden zijn aan het tijdelijk

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/infrastructuur/tijdelijke-lozing-gemeenteriool (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Toestemming aanleg kabels en leidingen | Gemeente Zwolle
  en leven Verkeer en vervoer Infrastructuur Toestemming aanleg kabels en leidingen Lees voor Toestemming aanleg kabels en leidingen Beschrijving Aanvraag Kosten Bijzonderheden Contact Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen tele communicatie en riolering Graafwerkzaamheden aan de openbare weg voor uitbreiding en of onderhoud van deze netwerken mogen alleen als er een vergunning en of instemming van de gemeente is Beheerders netwerken Wilt u gaan graven bijvoorbeeld in uw tuin of stoep Dan is het handig om te weten of er kabels en leidingen liggen U kunt dit vragen aan KLIC Oost Dit Kabels en Leidingen Informatie Centrum neemt contact op met alle beheerders onder andere Essent die kabels en leidingen in de grond hebben in uw woonomgeving De beheerder stuurt tekeningen op Zo ziet u precies waar u de schop wel en niet in de grond kunt zetten Deze service neemt maximaal drie dagen in beslag Wanneer u onverhoopt toch een beschadiging aan een kabel of leiding veroorzaakt moet u contact opnemen met de eigenaar ervan Wanneer het riolering betreft belt u de gemeente tel 14038 aanvraagformulier kl gemeente zwolle versie2014 0008 pdf Hebt u suggesties klachten of meldingen met betrekking tot dit onderwerp Maak dan gebruik van het formulier Melding openbare ruimte Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen Melding openbare ruimte Er zijn geen kosten aan deze service verbonden handboek avoi kabels en leidingen kl v4 pdf Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en of plaatselijk beleid Wetgeving wetten overheid nl Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/verkeer-en-vervoer/infrastructuur/toestemming-aanleg-kabels-en-leidingen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Jeugd | Gemeente Zwolle
  Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Jeugd Lees voor Jeugd Regeling voor kunst en cultuur voor kinderen Beschrijving Scholierenregeling Beschrijving Subsidieregeling voor en door jongeren Beschrijving Jeugdtuinen

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/onderwijs-en-jeugd/jeugd (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Regeling voor kunst en cultuur voor kinderen | Gemeente Zwolle
  inkomen Activiteiten voor kunst en cultuur zoals gitaarles schilderen toneel of dans geven kinderen veel plezier en is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen Met financiële hulp kunnen alle kinderen aan deze activiteiten meedoen Ouders kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten voor het lidmaatschap en materiaal bij een vereniging of club Ook verenigingen stichtingen docenten voor kunst en cultuur en instellingen voor jeugdhulp kunnen een aanvraag indienen voor hun leerlingen cursisten cliënten Een financiële ondersteuning van de stichting Meedoen is voor ouders of verzorgers met kinderen van 4 tot 18 jaar uit Zwolle met een inkomen tot 110 van het minimuminkomen of met een Schuldregeling cfm NVVK of Schuldsanering WSNP Ook verenigingen stichtingen docenten voor kunst en cultuur en instellingen voor jeugdhulp kunnen een aanvraag indienen voor hun leerlingen cursisten cliënten Alleen individuele aanmeldingen van kinderen kunnen in behandeling worden genomen Stichting Meedoen vergoedt geen groepsactiviteiten De bijdrage is voor activiteiten zoals dansles muziekles toneelles tekenen schilderen beeldende kunst vormgeving tentoonstellingen en theatervoorstellingen moderne media film fotografie mode E design bijwonen van voorstellingen en concerten bezoeken van tentoonstellingen De aanvraag kan alleen schriftelijk U levert in Aanvraagformulier die u kunt downloaden op www meedoenzwolle nl of aanvraagt per telefoon 038 498 44 32 of per e mail meedoen zwolle nl Een bewijs van inkomen Een bevestiging van inschrijving of aanmelding van de activiteit Stichting Meedoen kan een bijdrage toekennen tot maximaal 250 euro per kind en voor muziekles tot maximaal 450 euro per jaar Bijdragen minder dan 20 euro vergoedt de stichting niet Stichting Meedoen betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de vereniging of club Website www meedoenzwolle nl Telefoon 038 498 44 32 E mail meedoen zwolle nl Stichting Meedoen Zwolle is een onafhankelijke stichting die met giften en subsidie gezinnen met

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/werk-en-inkomen/uitkering-en-regelingen/regelingen/regeling-voor-kunst-en-cultuur-voor-kinderen (2015-12-01)
  Open archived version from archive •