archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kinderopvang | Gemeente Zwolle
  Zwolse economie Vestigen in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Kinderopvang Lees voor Kinderopvang Kinderopvang voorziening starten Beschrijving Openingstijden en contactinformatie Maandag tot en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/onderwijs-en-jeugd/kinderopvang (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Kinderopvang, voorziening starten | Gemeente Zwolle
  staat Peuterspeelzalen moeten ook voldoen aan kwaliteitseisen op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wordt hieraan voldaan dan wordt de peuterspeelzaal in het register peuterspeelzaalwerk opgenomen Kinderopvangtoeslag bij gebruik van een peuterspeelzaal is niet van toepassing De houder ondernemer van een kinderdagverblijf buitenschoolse opvang gastouderbureau peuterspeelzaal of gastouderopvang moet zich aanmelden bij de gemeente waarin de opvang zal plaatsvinden De gemeente beoordeelt aanvragen om opvangvoorzieningen te exploiteren en om opgenomen te worden in het LRK of voor wat peuterspeelzalen betreft in het register peuterspeelzaalwerk Als de aanvraag compleet is controleert de GGD of er voldaan wordt aan de landelijke kwaliteitseisen Doorgaans volgt de gemeente het advies van de GGD om de exploitatie van een kinderopvangvoorziening peuterspeelzaal wel of niet toe te staan en een kinderopvangvoorziening wel of niet op te nemen in het LRK de peuterspeelzaal wel of niet op te nemen in het register peuterspeelzaalwerk De gemeente kan ook aan de hand van andere regelgeving op het gebied van de brandveiligheid of het bestemmingsplan een besluit nemen over de exploitatie van een opvangvoorziening Als de exploitatie niet meer kan plaatsvinden bijvoorbeeld vanwege het bestemmingsplan kan de gemeente de registratie alsnog weigeren of ongedaan maken De GGD legt jaarlijks een controlebezoek af Ook kan de GGD extra inspecties uitvoeren bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders Zie ook Kinderopvang Voor het aanmelden van een kinderdagverblijf buitenschoolse opvang of gastouderbureau kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid Hier vindt u alle aanvraagformulieren Voor het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatie worden de volgende legeskosten in rekening gebracht Aanvraag exploitatie gastouderopvang 76 20 Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf buitenschoolse opvang gastouderbureau peuterspeelzaal 152 40 Bij een wisseling van de houder van een kinderdagverblijf buitenschoolse opvang gastouderbureau of een peuterspeelzaal wordt het ingediende wijzigingsformulier beschouwd als een nieuwe aanvraag tot

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/kinderopvang/kinderopvang-voorziening-starten (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • School | Gemeente Zwolle
  in Zwolle Aanbestedingen Starters Bedrijvenloket Vrije tijd Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home School Lees voor School Sociale studielening Beschrijving Scholierenregeling Beschrijving Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid Beschrijving Leerlingenvervoer Beschrijving Openingstijden en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/onderwijs-en-jeugd/school (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid | Gemeente Zwolle
  Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid Lees voor Subsidieregeling Onderwijs Achterstandenbeleid Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Doel van de subsidie Met deze subsidieregeling wordt beoogd om het onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle tot uitvoering te brengen Subsidie dient te worden aangewend voor activiteiten die passen binnen de speerpunten en doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid Zwolle en aantoonbaar bijdragen aan de beoogde resultaten Wie komt in aanmerking voor subsidie Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan organisaties die in Zwolle gevestigd zijn en voor activiteiten die passen binnen het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan organisaties die in Zwolle gevestigd zijn en voor activiteiten die passen binnen het vastgestelde onderwijsachterstandenbeleid in Zwolle aanvraagformulier subsidie regeling onderwijs achterstandenbeleid pdf Neem voor meer informatie contact op met het Subsidieloket van de Gemeente Zwolle stadskantoor Lübeckplein 2 postbus 10007 8000 GA Zwolle telefoon 14038 Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/school/subsidieregeling-onderwijs-achterstandenbeleid (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Leerlingenvervoer | Gemeente Zwolle
  voldoen De school die uw kind bezoekt is een school die valt onder de Wet Primair Onderwijs Wet op de Expertisecentra of de Wet op het Voortgezet onderwijs Het gaat om bekostiging voor het vervoer van de leerling tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de onderwijssoort die de leerling nodig heeft en de richting Hiermee wordt bedoeld de school die overeenkomt met uw godsdienstige of levensbeschouwelijke richting bijvoorbeeld Katholiek protestants christelijk Islamitisch de Vrije school of openbare scholen Het gaat daarbij niet om scholen met een bepaalde onderwijsmethode zoals Jenaplan Montessori e d Wanneer er sprake is van een handicap kan de mate van de handicap bepalend zijn voor het recht op een vergoeding U kunt geen vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen voor vervoer van en naar BSO buren familie vervoer tussen scholen en gymnastieklokaal of zwembad vervoer van en naar schoolreisjes sportdagen verenigingen verjaardagspartijtjes vervoer van en naar zorgboerderijen vervoer van en naar medisch kleuterdagverblijf vervoer voor medische of paramedische behandeling vervoer buiten de door de inspectie van het onderwijs vastgestelde schooltijden vervoer i v m lesuitval ziekte enz Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier Er wordt in sommige gevallen een eigen bijdrage in rekening gebracht en in sommige gevallen wordt een draagkrachtafhankelijke bijdrage per gezin geheven Eigen bijdrage Als de leerling een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt geldt er een wettelijk verplichte eigen bijdrage Bij een vergoeding van de kosten van aangepast vervoer wordt de eigen bijdrage bij u in rekening gebracht Bij een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer wordt de eigen bijdrage verrekend met de vergoeding Voor het schooljaar 2014 2015 is de eigen bijdrage 313 per kind per jaar Deze eigen bijdrage betreft de kosten van het openbaar vervoer over het in de Verordening Leerlingenvervoer bepaalde afstandscriterium waarbij maximaal 1 zone in rekening wordt gebracht Alleen wanneer uw gecorrigeerde verzamelinkomen over het jaar 2012 peiljaar minder bedraagt dan 24 300 00 vervalt deze eigen bijdrage U moet dit echter wel aantonen bijvoorbeeld met een IB 60 formulier Draagkrachtafhankelijke bijdrage De hoogte van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is afhankelijk van de schoolsoort die de leerling bezoekt het inkomen van de ouders verzorgers en de soort vergoeding Als de leerling een basisschool bezoekt waarbij de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 kilometer is wordt een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd Dit bedrag wordt per gezin geheven Voor het schooljaar 2014 2015 gelden de volgende bedragen Inkomen in euro s Eigen bijdragen in euro s tot 32 500 Nihil 32 500 39 500 135 39 500 45 500 570 45 500 51 500 1060 51 500 58 500 1545 58 500 65 000 2040 65 000 en hoger Voor elke extra 5 000 500

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/school/leerlingenvervoer (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Geboorteaangifte | Gemeente Zwolle
  is een authentieke akte en geldt als een bewijsstuk van de geboorte van uw kind Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op Als de akte is ondertekend kunnen de namen niet zo maar worden gewijzigd Let er dus goed op dat u de juiste namen laat opnemen en lees de akte goed door voor ondertekening De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren De gegevens van de geboorteakte worden vervolgens verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen BRP De woongemeente stuurt de ouder s een kennisgeving van het toegekende BSN burgerservicenummer en een overzicht van de opgenomen gegevens de zogenaamde persoonslijst Door verwerking in de BRP voorheen GBA krijgen verschillende instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank automatisch bericht van de geboorte van uw kind Geboorteaangifte van kinderen die in Zwolle zijn geboren kan op het Stadskantoor worden gedaan Van kinderen die in ziekenhuis Isala zijn geboren is het ook mogelijk geboorteaangifte in het ziekenhuis te doen Aangifte op Stadskantoor Geboorteaangifte is alleen mogelijk op afspraak Openingstijden publieksbalies Let op u kunt alleen op afspraak terecht maandag t m vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur donderdag tot 19 00 uur Maak een afspraak Wat u mee moet nemen bij de geboorteaangifte ingevuld aangifteformulier Dit formulier kunt u hieronder downloaden en thuis alvast invullen Als u dit formulier niet heeft meegenomen vult u bij de aangifte het formulier in legitimatiebewijs kaartje met geboortegegevens van de verloskundige ziekenhuis Aangifte in Ziekenhuis Isala locatie Sophia Geboorteaangifte van kinderen die in ziekenhuis Isala zijn geboren kan daar worden gedaan Dit kan alleen op afspraak Een afspraak hiervoor maakt u bij de Kraamafdeling De verpleegkundige die bij de geboorte van uw kind aanwezig was kan dit voor u regelen Openingstijden Isala geboorteloket maandag van 8 30

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/geboorte/geboorteaangifte (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Identiteitskaart | Gemeente Zwolle
  geaccepteerd legitimatiebewijs In beginsel dienen ze ter identificatie en als bewijs van de Nederlandse nationaliteit Maar u kunt er ook mee reizen omdat andere landen de Nederlandse identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren Om naar het buitenland te kunnen reizen heeft u zowiezo een geldig reisdocument nodig met een verlopen document mag dus niet worden gereisd U mag naast een Nederlandse identiteitskaart ook een Nederlands paspoort bezitten Minderjarige kinderen Toestemming andere ouder s nodig Minderjarige kinderen die een eigen reisdocument willen aanvragen hebben toestemming nodig van degene n die belast is zijn met het gezag Bij meerderjarige personen die onder curatele staan is voor de aanvraag van een paspoort toestemming van de curator vereist Toestemming vereist Toestemming voor een reisdocument is in de volgende gevallen vereist een kind dat nog geen 18 jaar is en een paspoort aanvraagt een kind dat nog geen 12 jaar is en een Nederlandse identiteitskaart aanvraagt een meerderjarige die onder curatele gesteld is en een paspoort aanvraagt U geeft toestemming voor één aanvraag Bij elke volgende aanvaag is toestemming zonodig opnieuw vereist Geldigheid en gebruik Met ingang van 9 maart 2014 is de geldigheid van de Nederlandse identiteitskaarten van 18 jaar en ouder maximaal 10 jaar Onder de 18 jaar blijft de maximale geldigheidsduur 5 jaar Een Nederlandse identiteitskaart is geldig voor de meeste landen binnen de Europese Unie Open onderstaande PDF voor een uitgebreid overzicht van landen Soms accepteren landen de Nederlandse identiteitskaart zonder dat zij daarover een formele afspraak met Nederland hebben gemaakt Indien uw land van bestemming niet in deze lijst staat dan kunt u desgewenst contact opnemen met de ambassade of het consulaat van dat land om te vragen of u met de Nederlandse identiteitskaart tot dat land toegelaten wordt Overzicht toegang Europese landen pdf Wees zuinig op uw reisdocument 2014 pdf Identiteitskaart zonder vingerafdrukken Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd zijn officieel geen reisdocument meer Hierdoor hoeven er geen vingerafdrukken in de identiteitskaarten worden opgenomen U kunt er wel mee reizen omdat andere landen de Nederlandse identiteitskaart op grond van internationale of eigen regelgeving accepteren Toestemming Kinderen die nog geen twaalf jaar zijn hebben voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart toestemming nodig Kijk voor de uitgebreide informatie bij Toestemming voor reisdocumenten Is uw identiteitskaart vermist of gestolen Voor de aanvraag van een nieuw reisdocument die niet door een strafbaar feit is vermist of is kwijt geraakt is het niet noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie U vult zelf bij de aanvraag van uw nieuwe identiteitskaart aan de publieksbalie een eigen verklaring van vermissing in Als u slachtoffer bent van een misdrijf zakkenrollerij woninginbraak beroving doet u hiervan eerst aangifte bij de Nederlandse Politie Bij de nieuwe aanvraag neemt u dan het proces verbaal mee Hierin moeten alle gegevens van het vermiste reisdocument staan en de reden van vermissing Altijd aangifte bij de Nederlandse Politie bij Meer dan 3 keer in de afgelopen jaren verloren of gestolen Meer dan

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/reisdocumenten/identiteitskaart (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Trouwen | Gemeente Zwolle
  niet gedwongen worden om te trouwen Staat u onder curatele Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter U mag niet trouwen om een verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen Een huwelijk wordt automatisch in gemeenschap van goederen gesloten Wilt u op huwelijkse voorwaarden trouwen neem dan ruim voor de huwelijksdatum contact op met een notaris om dit te regelen huwelijk en geregistreerd partnerschap op locatie pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Voor de kosten van dit product zie Leges huwelijken U kunt pinnen of contant betalen bij de publieksbalie Locaties In Zwolle kunt u trouwen in de Schepenzaal op een zelf gekozen locatie of kosteloos in het Stadskantoor U kunt maximaal één jaar van tevoren een huwelijksdatum reserveren Een rewedding kan alleen in de Schepenzaal of op een eigen gekozen locatie plaatsvinden Dit bespreekt u op dezelfde wijze als een huwelijk U hoeft alleen geen melding van uw voorgenomen huwelijk te doen Schepenzaal Tijden Maandag t m vrijdag 09 30 10 30 11 30 12 30 13 30 14 30 15 30 16 30 uur Zaterdag 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 uur Op feestdagen of daarmee gelijkgestelde dagen is het niet mogelijk in de Schepenzaal te trouwen Op het tijdstip dat u vastlegt begint de huwelijksceremonie die maximaal 30 minuten duurt Trouwen met een verkorte ceremonie in de Schepenzaal Op maandag is het ook mogelijk te trouwen zonder uitgebreide huwelijkssluiting De huwelijksceremonie duurt dan maximaal 15 minuten Een Zwolse trouwambtenaar sluit het huwelijk en neemt alleen telefonisch of per e mail contact met u op De kosten voor een huwelijk met een verkorte ceremonie zijn aanzienlijk lager Voor het reserveren van een voorlopige datum en het tijdstip neemt u contact op met de gemeente U hoort dan of dit mogelijk is Een voorlopige reservering is mogelijk voor maximaal twee weken Het wijzigen of annuleren van een voorlopige reservering is kosteloos Voor het definitief vastleggen van het huwelijk komt één van beide partners naar de publieksbalie in het Stadskantoor U ontvangt een reserveringsbewijs en betaalt de kosten voor de huwelijkssluiting U kunt dan ook de formulieren melding van huwelijk inleveren route naar schepenzaal pdf route naar schepenzaal pdf huisregels schepenzaal 2015 pdf huisregels schepenzaal 2015 pdf Op een zelf gekozen locatie in Zwolle Op een zelf gekozen locatie bepaalt zelf op welk gewenst tijdstip wordt getrouwd Dit kan dus op elk willekeurig tijdstip 24 uur per dag 7 dagen per week Ook op zon en feestdagen De locatie mag zowel in de open lucht als in een gebouw zijn U regelt eerst zelf deze locatie en vult het formulier huwelijk geregistreerd

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/trouwen (2015-12-01)
  Open archived version from archive •