archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Optie tot Nederlander | Gemeente Zwolle
  gaat het om mensen die in het Koninkrijk geboren zijn of er al langere tijd wonen In het kort de kenmerken van een optieprocedure De optie wordt bevestigd of geweigerd door de burgemeester De optie is goedkoper dan een naturalisatieverzoek Er zijn nu diverse optiemogelijkheden Bij optie wordt het strafblad gecontroleerd Minderjarige kinderen kunnen mee in het optieverzoek van hun ouder s De naam kan worden vastgesteld bij de optie U moet bereid zijn om bij de ceremonie voor nieuwe Nederlanders een verklaring van verbondenheid af te leggen Kennis van de Nederlandse taal en maatschappij is niet vereist strafblad pdf ceremonie voor nieuwe nederlander pdf De beslissing op uw verzoek wordt genomen door de burgemeester Het besluit wordt tijdens een ceremonie voor nieuwe Nederlanders in het Stadhuis persoonlijk aan u uitgereikt door of namens de burgemeester Het bijwonen van die ceremonie is verplicht Nieuwe mogelijkheid Minderjarige kinderen van een niet Nederlandse moeder die tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 erkend werden door een Nederlander kregen daardoor geen Nederlandse nationaliteit Voor deze gevallen biedt de wet nu een mogelijkheid om via optie het Nederlanderschap voor dat kind aan te vragen Dat kan als het kind inmiddels drie jaar wordt opgevoed en verzorgd door de erkenner Als u een optieverklaring aflegt moet u meenemen de verblijfsvergunning van degene die Nederlander wordt paspoort als u dat heeft Daarnaast kan om de volgende documenten gevraagd worden geboortedocumenten als u dit niet eerder heeft ingeleverd bij de gemeente eventueel bewijs van erkenning of het krijgen van gezamenlijk gezag eventueel bewijs dat u Nederlander bent geweest Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/naturalisatie/optie-tot-nederlander (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Correctieverzoek persoonsgegevens | Gemeente Zwolle
  voor de aanvraag een ingevuld formulier correctie persoonsgegevens U kunt dit formulier via de onderstaande link downloaden een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart uw buitenlandse document geboorteakte huwelijksakte eventueel voorzien van stempels en of vertaling Openingstijden publieksbalies Let op u kunt alleen op afspraak terecht maandag t m vrijdag van 8 00 tot 17 00 uur donderdag tot 19 00 uur Maak hier uw afspraak Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen Op het formulier correctieverzoek persoonsgegevens vermeldt u uw persoonsgegevens en de gegevens die u wilt laten veranderen hebben omdat ze onjuist of onvolledig zijn U ondertekent het verzoek Een kopie van bijvoorbeeld uw identiteitskaart stuurt u mee formulier correctieverzoek brp gegevens pdf formulier correctieverzoek brp gegevens pdf Welke documenten moet ik bij mijn verzoek overleggen De gemeente vraagt de in Nederland opgemaakte akte bijvoorbeeld uw geboorteakte of huwelijksakte op in de gemeente waar de akte zich bevindt Als uw document uit het buitenland komt moet u uw correctieverzoek en het document persoonlijk aan de balie inleveren U krijgt een ontvangstbewijs mee Na enkele weken kunt u het originele document weer ophalen Alle in te leveren documenten moeten origineel en recent afgegeven zijn Speciale stempels op documenten legalisatie of apostille Uit sommige landen moet het document voorzien zijn van een apostillestempel of legalisatiestempels Het document mag in het Engels Duits of Frans zijn opgesteld Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een beëdigd en erkende tolk vertaler Meer informatie over de apostillestempel of legalisatie kunt u vinden op de onderstaande website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Voorwaarden aan buitenlandse documenten zoek op land Hoe lang duurt de behandeling van mijn verzoek om mijn gegevens in de BRP te wijzigen Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek wordt door het

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/identiteit-en-persoonsgegevens/correctieverzoek (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Geheimhouding persoonsgegevens | Gemeente Zwolle
  voeren Aan elk e afzonderlijke afnemer sgroep heeft de minister van BZK een autorisatie toestemming toegekend afgestemd op het doel waarvoor de gegevens nodig zijn De gemeente verstrekt die gegevens langs geautomatiseerde weg Derden Instanties die geen afnemer zijn zijn automatisch derde Hieronder vallen bijvoorbeeld incassobureaus postorderbedrijven particuliere bedrijven en burgers Voor deze groep zijn regels opgenomen in een gemeentelijke GBA beheersregeling Derden worden verdeeld in drie groepen Verplichte derden derden die een wettelijke taak uitvoeren Dit zijn deurwaarders notarissen of advocaten Verstrekking van gegevens aan deze groep vindt plaats na een schriftelijk verzoek hiertoe Indien het gemeentebestuur besluit om in afwijking van uw verzoek wel gegevens te verstrekken wordt u hiervan in kennis gesteld De gemeente moet dan het belang van uw geheimhouding afwegen tegen het belang van die verplichte derde Bijzondere derden Hieronder vallen de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie SILA waarbij enkele kerkgenootschappen zijn aangesloten pensioenfondsen en verzekeraars spaar en VUT fondsen krediet en effecteninstellingen en beleggingsinstituten Aan de groep bijzondere derden vindt alleen verstrekking van gegevens plaats indien zij geautoriseerd zijn door de minister van BZK Behalve voor de SILA is geheimhouding niet mogelijk Vrije derden Aan deze groep vindt verstrekking van gegevens plaats mits vermeld in de GBA beheersregeling van de gemeente Zwolle De verstrekking aan vrije derden worden in twee groepen verdeeld voor ideële en maatschappelijke doelstellingen voor particuliere belangen maar geen commerciële belangen De volgende standaard gegevens worden maximaal aan vrije derden verstrekt naam geslachtsnaam ex echtgenoot gebruik geslachtsnaam ex echtgenoot adres gemeente van inschrijving geboortedatum datum van overlijden Deze gegevens worden tevens verstrekt uit het persoonsregister en of uit het archiefregister Uitgangspunt is altijd dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad Als u niet wilt dat derden informatie over u krijgen kunt u geheimhouding aanvragen Let op Een verzoek geheimhouding of beëindiging persoonsgevens kunt u digitaal aanvragen Er is een formulier voor gebruik zonder DigiD inlogcode en één met DigiD Als u kiest voor het formulier mét DigiD worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens digitaal afhandelen als u dit wilt Ook als u de geheimhouding wilt opheffen Er is een formulier voor gebruik zonder DigiD inlogcode en één met DigiD Als u kiest voor het formulier mét DigiD worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld U kunt een e mail ter bevestiging thuis ontvangen en u kunt uw aanvraag bekijken in mijn loket Bij aanvraag aan de publieksbalie een geldig legitimatiebewijs Bij digitale aanvraag met DigiD inlogcode een DigiD inlogcode volg de instructies in de transactie Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens met DigiD inlogcode Bij digitale aanvraag zonder DigiD inlogcode volg de aanwijzingen in het formulier Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens zonder DigiD inlogcode DigiD Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet DigiD staat voor Digitale Identiteit het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/identiteit-en-persoonsgegevens/geheimhouding (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Gezamenlijk gezag | Gemeente Zwolle
  Contact Kosten Bijzonderheden Om juridische handelingen voor een minderjarige te kunnen verrichten zoals het aanvragen van een paspoort voor het kind staat een minderjarig kind onder gezag Het gezag ontstaat automatisch of op aanvraag Een meerderjarige moeder die niet onder curatele staat heeft automatisch het gezag over haar kind Of zij samen met een andere persoon gezag over haar kind heeft is afhankelijk van haar situatie Kind geboren Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap de moeder en de vader hebben beiden automatisch gezag over hun kinderen Binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen de moeder en een vrouw moeder en echtgenote partner hebben beiden automatisch gezag over de kinderen In bepaalde situaties is de echtgenote partner ook juridisch ouder van het kind Ook dan hebben beiden automatisch gezag over hun kinderen Buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap maar wel erkend door een ouder de moeder heeft alleen het gezag over het kind Willen de moeder en de erkenner samen het gezag dan vraagt u dit aan bij de rechtbank Het gezag moet voor elk kind apart worden aangevraagd Buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de moeder wil samen met een andere persoon het gezag over het kind aanvragen gezamenlijk gezag is mogelijk via een advocaat bij de rechtbank is noodzakelijk In deze procedure kunt u ook een wijziging van de achternaam van het kind in de achternaam van de gezaghebber of de gezagvrager aanvragen Gezamenlijk gezag kunt u aanvragen via https loket rechtspraak nl Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/identiteit-persoonsgegevens/gezamenlijk-gezag (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Identificatieplicht | Gemeente Zwolle
  Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Leven reizen en papieren Identiteit en persoonsgegevens Identificatieplicht Lees voor Identificatieplicht Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Er geldt in Nederland een algemene legitimatieplicht Dit betekent dat iedereen vanaf 14 jaar zich moet kunnen legitimeren als de politie of een andere aangewezen toezichthouder hierom vraagt Er kunnen ook wetten zijn die legitimatieplicht vanaf een jongere datum voorschrijven de specifieke legitimatieplicht De zorgwetgeving eist bijvoorbeeld van iedereen dus vanaf geboorte een geldig legitimatiebewijs In ziekenhuis Isala heeft dus ook een kind van 2 jaar een eigen geldig legitimatiebewijs nodig voor een consult of behandeling Het legitimatiebewijs moet geldig zijn en men moet het kunnen tonen toonpicht Een paspoort thuis in een la hebben liggen is dus niet voldoende Als u gevraagd wordt om een legitmatiebewijs en u kunt het niet tonen dan kan er een boete opgelegd worden tot maximaal 2 250 Nederlanders kunnen zich legitimeren met de volgende geldige documenten paspoort Nederlandse identiteitskaart rijbewijs Vreemdelingen niet Nederlanders kunnen zich legitimeren met een geldige verblijfsvergunning Webpagina s bijlagen externe sites voor extra informatie rijksoverheid nl identificatieplicht Voor het aanvragen van een legitimatiebewijs en de voorwaarden daarvan verwijzen wij u naar de productinformatie van een paspoort een Nederlandse identiteitskaart en een rijbewijs Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en of plaatselijk beleid Wetgeving

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/identiteit-persoonsgegevens/identificatieplicht (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Privacybeheer Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) | Gemeente Zwolle
  en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Leven reizen en papieren Identiteit en persoonsgegevens Privacybeheer Basisregistratie Personen BRP voorheen GBA Lees voor Privacybeheer Basisregistratie Personen BRP voorheen GBA Beschrijving Contact Kosten Bijzonderheden U hebt het recht om te weten of de gemeente wel zorgvuldig met uw persoons gegevens in de basisregistratie personen BRP omgaat Daarom kunt u altijd inzage krijgen in de gegevens die de gemeente van u gebruikt Kloppen uw gegevens niet dan kunt u een verzoek indienen om gegevens te corrigeren Ook kunt u het gemeentebestuur vragen om uw gegevens geheim te houden Bescherming van uw persoons gegevens De gemeente gebruikt persoons gegevens van inwoners om haar taken goed te kunnen uitoefenen Naast de BRP geldt dit bijvoorbeeld ook voor de sociale dienst of voor het leerplichtsysteem Het verwerken van deze gegevens moet de gemeente melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens Omdat de gemeente Zwolle een eigen funtionaris Gegevensbescherming heeft mag deze melding bij deze funtionaris geschieden In bepaalde gevallen is de verwerking van gegevens vrijgesteld van de meldingsplicht Deze vrijstelling moet wel aan bepaalde eisen voldoen U kunt informatie opvragen bij de gemeentelijke functionaris Gegevensbescherming over de verwerkingen In het gemeentelijke openbare register kunt u vinden welke verwerkingen er binnen de gemeente zijn Dit register ligt ter inzage bij het Gemeentelijke Informatiecentrum aan het Grote Kerkplein ingang Sassenstraat Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/identiteit-persoonsgegevens/privacybeheer-basisregistratie (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Geregistreerd partnerschap | Gemeente Zwolle
  Wilt u dit niet neem dan ruim voor de sluitingsdatum contact op met een notaris om dit te regelen Als u een partnerschap wilt sluiten meldt u dit bij de gemeente waar de partnerschapsregistratie plaatsvindt In Zwolle bepaalt u zelf waar de partnerschapsregistratie wordt gesloten Het is ook mogelijk om het partnerschap kosteloos te laten sluiten Zie verder de beschrijving bij Trouwen voor verdere informatie Leest u hier trouwen Dan kunt u ook geregistreerd partnerschap lezen Let op niet alle landen erkennen het geregistreerd partnerschap Dit kan tot problemen leiden bij rechtshandelingen in het buitenland Vooral bij partners waarbij één of beiden niet Nederlander zijn is het raadzaam zich te laten voorlichten over de consequenties door de ambassade of consulaat van het land van herkomst Omzetting geregistreerd partnerschap in een huwelijk Het is mogelijk uw geregistreerd partnerschap te laten omzetten in een huwelijk Dit kan in elke gemeente in Nederland De rechten en plichten zoals die golden tijdens de partnerschapsregistratie gelden dan ook tijdens het huwelijk In Zwolle bepaalt u zelf waar de omzetting met ceremonie plaatsvindt Zie de beschrijving bij Trouwen voor meer informatie Leest u hier trouwen Dan geldt dit ook voor de omzetting partnerschap in een huwelijk Het is ook mogelijk de omzetting zonder ceremonie aan de publieksbalie te doen Hiervoor maakt u een afspraak bij de publieksbalie Voor de omzetting zijn geen getuigen nodig en u hoeft vooraf geen melding huwelijk te doen Webpagina s bijlagen externe sites voor extra informatie Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand BABS huwelijk en geregistreerd partnerschap op locatie pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/trouwen-en-partnerschap/geregistreerd-partnerschap (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Huwelijksbevoegdheid | Gemeente Zwolle
  Contact Kosten Bijzonderheden Als u in het buitenland trouwt of partnerschap sluit kan de buitenlandse instantie u vertellen welke documenten u hiervoor nodig heeft In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt De buitenlandse instantie kan u dan vragen om een ongehuwdverklaring of verklaring van huwelijksbevoegdheid Een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring uittreksel Basisregistratie Personen BRP vraagt u aan bij de woongemeente Als u inmiddels geëmigreerd bent vraagt u de verklaring huwelijksbevoegdheid aan bij de burgerlijke stand van uw laatste woongemeente De ongehuwdverklaring vraagt u dan aan bij een RNI gemeente De gemeente Zwolle is een RNI gemeente Dit heeft u nodig voor de aanvraag legitimatiebewijs van beiden geboorteakte van beiden bewijs van nationaliteit van beiden bewijs van beiden dat u op dit moment niet gehuwd bent bewijsstukken van ontbinding beëindiging van een vorig huwelijk als u eerder gehuwd bent geweest Soms zijn er nog meer documenten nodig Wilt u informatie over de documenten die u nodig hebt voor de aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid neemt u dan telefonisch contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand via het algemene informatienummer van Publiekszaken Buitenlandse documenten moeten mogelijk voorzien zijn van legalisatiestempels of een apostillestempel Als de documenten niet in het Nederlands Engels Duits of Frans zijn gesteld is ook een vertaling door een beëdigd tolk of vertaler in Nederland nodig Meer informatie Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/trouwen-en-partnerschap/huwelijksbevoegdheid (2015-12-01)
  Open archived version from archive •