archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verhuizen naar het buitenland | Gemeente Zwolle
  in persoon doorgeven bij de publieksbalie In dat geval kan de aangifte dus niet schriftelijk of digitaal worden gedaan Vertrekt u naar Curacao Sint Maarten Saba Sint Eustatius Bonaire of Aruba In dat geval heeft u een bewijs van uitschrijving nodig om zich daar te kunnen inschrijven Dit bewijs geeft de gemeente kosteloos af Wanneer u naar het buitenland verhuist kan de douane om een uitklaringsbewijs voor uitvoer van de inboedel vragen Ook deze verklaring geeft de gemeente kosteloos af Dit moet u weten over het gebruik van het aanvraagformulier Voor de digitale verhuisaangifte heeft u een DigiD nodig In uw aanvraag worden uw naam en adresgegevens automatisch in het formulier ingevuld Uw aanvraag kunt u direct digitaal verzenden en u ontvangt een ontvangstbevestiging op uw mailadres Via mijn loket kunt u uw aanvraag nog bekijken Het doorgeven van een verhuisaangifte met onjuiste gegevens kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte zoals bedoeld in de Wet basisregistratie personen en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal 325 artikel 4 17 Wet basisregistratie personen Heeft u nog geen DigiD dan kunt u deze direct aanvragen Ik wil de verhuizing digitaal afhandelen Verhuizing doorgeven met DigiD Ik wil de verhuizing via een formulier afhandelen Verhuizing doorgeven PDF formulier dat u kunt invullen afdrukken ondertekenen en per post verzenden aangifte van adreswijziging pdf Servicegarantie Binnen twee weken na het doorgeven van uw adreswijziging ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving DigiD Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD U kunt met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet DigiD staat voor Digitale Identiteit het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/leven-reizen-en-papieren/verhuizen-en-adresseren/verhuizen-naar-het-buitenland (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Planschade | Gemeente Zwolle
  niet in aanmerking voor een vergoeding Dit is het wettelijk normaal maatschappelijk risico Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als het besluit op grond waarvan schade wordt geclaimd onherroepelijk is geworden Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen kan worden ingesteld Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is moet u de aanvraag binnen vijf jaar indienen Daarna vervalt de mogelijkheid Hoe werkt het Maak voor een aanvraag uitsluitend gebruik van het Aanvraagformulier Tegemoetkoming Planschade De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging met het verzoek 300 te voldoen Als u dat bedrag heeft betaald geven we een onafhankelijke planschadeadviescommissie de opdracht om een advies over de aanvraag uit te brengen In de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade kunt u de verdere afhandeling van uw aanvraag lezen U moet uw aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders De gemeente Zwolle houdt u op de hoogte van de voortgang in de behandeling van uw aanvraag aanvraagformulier tegemoetkoming planschade pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Wat kost het Het behandelen van de aanvraag kost 300 De gemeente stort dit bedrag terug als er een tegemoetkoming in planschade wordt uitgekeerd Deskundigenkosten Bij de behandeling van een planschadeverzoek moet er ook beslist worden over de vergoeding van deskundigenkosten De gemeente Zwolle sluit hiervoor aan bij de jurisprudentie Daarin is uitgemaakt dat kosten voor het inschakelen van een eigen adviseur vooruitlopend op het advies van de door de gemeente ingeschakelde onafhankelijke commissie niet voor vergoeding in aanmerking komen Zoals in de verordening is bepaald legt de gemeente Zwolle aanvragen voor aan een onafhankelijke commissie Een taxatierapport ter onderbouwing van de schade is daarom niet nodig In de fase na het uitbrengen van een concept advies kunnen deskundigenkosten wel voor vergoeding in aanmerking komen Dit is het geval wanneer de inbreng van de deskundige bijdraagt aan een betere beoordeling en om die reden leidt tot aanpassing van het advies Wet Ruimtelijke Ordening In afdeling 6 1 van de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening Wro staat uitgebreid omschreven wanneer u wel en niet een tegemoetkoming in schade kunt indienen Dit is verder uitgewerkt in afdeling 6 1 van het Besluit ruimtelijke ordening Bro wetten overheid nl wetruimtelijkeordening Normaal maatschappelijk risico In de wet is een vaste drempel voor het normale maatschappelijke risico opgenomen Dit risico is 2 van de oorspronkelijke waarde van de onroerende zaak of het inkomen en geldt bij indirecte plan schade Indirecte schade wordt veroorzaakt door een planologische wijziging van andermans eigendom Het tarief van 2 geldt niet voor directe schade d w z planologische wijzigingen aan uw eigen onroerende zaak De

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/melding/planschade (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Verloren en gevonden voorwerpen | Gemeente Zwolle
  met 14038 Rijbewijs vermissing Identiteitskaart vermissing Paspoort vermissing Voorwerpen verloren in trein of bus en fietsen en dieren kunt u niet via de gemeente regelen Uitgebreidere informatie hierover vindt u onder bijzonderheden Heeft u iets gevonden Dit kunt u melden op www verlorenofgevonden nl Uitgebreide informatie vindt u onder bijzonderheden Bewijs van aangifte Heeft u iets verloren en hebt u een bewijs van aangifte bij de gemeente van een verloren voorwerp nodig voor uw verzekering U kunt de mail die u krijgt na de melding op verlorenofgevonden nl hiervoor gebruiken U kunt uw verloren of gevonden voorwerp aanmelden op www verlorenofgevonden nl Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden U kunt zelf kijken op de site www verlorenofgevonden nl of uw verloren eigendom gevonden is Hier kunt u ook melden dat u iets verloren hebt Maar blijft u ook zelf zoeken op de site Vooral sleutels zijn voor ons heel moeilijk te matchen Bij de infobalie in het Stadskantoor kunt u s morgens uw gevonden voorwerp ophalen als dit uw eigendom blijkt te zijn Neemt u dan iets mee om aan te tonen dat het voorwerp van u is Bijvoorbeeld een foto of een aankoopbewijs Sleutels verloren Als u uw sleutels verloren hebt kunt u s morgens zonder afspraak langskomen in het Stadskantoor om te kijken of uw sleutels daar gebracht of gemeld zijn U kunt met bijvoorbeeld een reservesleutel aantonen dat het uw sleutel is

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/verloren-en-gevonden-voorwerpen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven | Gemeente Zwolle
  projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Ondernemen Bedrijvenloket Milieu bedrijven Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven Lees voor Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven Beschrijving Aanvraag Contact Kosten Bijzonderheden Bodemverontreiniging en bodemsanering in Zwolle moet u melden bij de gemeente Zwolle Verontreiniging van waterbodems moet u melden bij de provincie Overijssel Op het meldingsformulier voor bodemverontreiniging geeft u aan welk onderzoek er is gedaan en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de bodemverontreiniging te saneren Een procedure voor een bodemsanering is voor een saneerder vaak een langdurige en kostbare kwestie Dat geldt niet voor kleinschalige saneringen Voor eenvoudige saneringen is alleen een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen BUS nodig Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden Webpagina s bijlagen externe sites voor extra informatie Rijksoverheid Bodem en ondergrond Rijksoverheid Aanpak bodemverontreiniging Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen meldingsformulier bodemverontreiniging pdf toelichting bij meldingsformulier bodemverontreiniging pdf aanvullende eisen nazorgplan pdf aanvullende eisen saneringsplan pdf aanvullende eisen saneringsverslag pdf Meer informatie Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de te volgen procedures kunt u zich wenden tot de afdeling Fysieke Leefomgeving Voor inhoudelijke vragen over bodemtechnische aspecten kunt u zich wenden tot mevrouw A Wiegman of de heer A Brand van het Expertisecentrum De heer A Brand is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over de bedrijvenregeling Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken Aan dit product zijn geen kosten verbonden Beleid Wetgeving Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/ondernemen/bedrijvenloket/milieu-bedrijven/bodemverontreiniging-en-bodemsanering-bedrijven (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ontheffing stookverbod | Gemeente Zwolle
  uitzondering maken U kunt hiervoor schriftelijk een ontheffing aanvragen Van het verbod om afvalstoffen te verbranden is een ontheffing van de Wet milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening nodig In principe wordt alleen een ontheffing verleend voor paasvuren Bij de behandeling van een dergelijk verzoek om ontheffing wordt dit beoordeeld op brandveiligheidsaspecten Het gaat dan om de toegankelijkheid van het terrein voor hulpdiensten ligging van woningen en wegen maar ook de bescherming van natuurgebieden en het grondwaterbeschermingsgebied Ook zijn onder andere de meteorologische omstandigheden zoals brandgevaar door droogte en windrichting van belang Een stookontheffing mag niet worden gebruikt op het moment dat code oranje of rood vroeger code droog van kracht is Of code oranje of rood van kracht is kunt u nagaan op de site www natuurbrandgevaar nl Het is belangrijk een aanvraag om een ontheffing van het stookverbod tijdig te doen zodat er voldoende gelegenheid is het verzoek te behandelen maar ook om omwonenden de gelegenheid te geven een zienswijze in te dienen ROVA Particulieren kunnen in tegenstelling tot bedrijven snoeihout gratis inleveren op het terrein van de ROVA aan de Rijnlandstraat 2 Hessenpoort telefoonnummer 038 427 37 77 Het is ook mogelijk om uw houtafval op afspraak op te laten halen door de ROVA Voor bedrijven zijn hier kosten aan verbonden Als u in aanmerking wilt komen voor een ontheffing moet u een aanvraag indienen bij de gemeente Bij het verlenen van een ontheffing zult u een aan aantal voorschriften moeten voldoen aanvraagformulier ontheffing stookverbod pdf Voor meer informatie kunt u hier terecht Stadskantoor Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle tel 14038 lokaal tarief eventuele kosten mobiele telefoon of u vult het contactformulier in Klachten meldingen Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden Klik

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/milieu/ontheffing-stookverbod (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Inbreken? Niet bij ons! | Gemeente Zwolle
  en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wat kan ik zelf doen Inbreken Niet bij ons Lees voor Inbreken Niet bij ons Het zal u maar gebeuren u komt thuis en er is ingebroken In één klap is uw gevoel van veiligheid in huis verdwenen Een onbekende heeft uw privébezittingen doorzocht een enorm vervelend en naar gevoel De emotionele schade is vaak veel groter dan de materiële schade Helaas komt woninginbraak nog steeds veel voor Ook in Zwolle De gemeente en politie blijven zich inzetten voor een veilige woonomgeving Zelf kunt u de kans dat er wordt ingebroken verkleinen Op deze website leest u daar meer over Klik op de hoofdstukken in het menu rechts Donkere dagen Het najaar en dan vooral de donkerste maanden is voor inbrekers de favoriete periode om hun slag te slaan Voorkom dat het u overkomt Wees extra alert En laat een bewoonde indruk achter als u niet thuis bent Sluit ook uw deuren en ramen goed af als u even weggaat Klik voor meer tips op het hoofdstuk Anti inbraaktips in het menu rechts

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wat-kan-ik-zelf-doen/inbreken-niet-bij-ons (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veilig uitgaan | Gemeente Zwolle
  bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Wonen en leven Veiligheid Veilig Zwolle Veilig uitgaan Lees voor Veilig uitgaan Een biertje drinken met vrienden in het café of uit je dak gaan op de dansvloer Zwolle heeft een bruisend uitgaansleven en biedt veel mensen ontspanning gezelligheid en vertier Het project Veiligheid of Straat VOS draagt hier een belangrijk steentje aan bij Want fijn uitgaan betekent veilig uitgaan Afspraken Politie horeca en gemeente maken en bewaken continue afspraken over onder meer het voorkomen van alcoholmisbruik de bejegening op straat het inschakelen van de politie in geval van vernielingen en geweld en de plaatsing van camera s Ook het actief communiceren met het uitgaanspubliek over de geldende regels en zorgen voor een consequent handhavingsbeleid behoort tot de actiepunten Gele kaart rode kaart Hoe weer je ongewenste gasten uit je horecazaak Het Horeca Veelpleger Systeem een VOS maatregel vormt hierop het antwoord Gasten die door hun ongewenste gedrag niet langer welkom zijn in een horecazaak worden eveneens de toegang geweigerd bij alle andere aangesloten horecazaken Een gast krijgt deze collectieve horecaontzegging opgelegd wanneer hij zich binnen een deelnemende horecazaak of in het uitgaansgebied schuldig maakt aan strafbare feiten zoals bedreiging vernieling mishandeling dealen of drugsgebruik Deze strafbare feiten moeten wel te relateren zijn aan uitgaan en ook op uitgaanstijdstippen plaatsvinden Zodra de horecaondernemer aangifte doet bij de politie of de politie houdt zelf iemand aan treedt de maatregel in werking De deelnemende horecaondernemers beslissen gezamenlijk of iemand de beruchte rode kaart krijgt oftewel een collectief horecaverbod De politie adviseert de horeca bij deze afweging zodat toetsing per individueel geval plaatsvindt en rekening gehouden wordt met eventueel bijzonder verlichtende of verzwarende omstandigheden Krijgt de gast geen rode kaart dan loopt hij het risico op een gele kaart Deze kaart dient als waarschuwing

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/veiligheid/veilig-zwolle/veilig-uitgaan (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Veiligheid bij evenementen | Gemeente Zwolle
  betreft Zwolse aanpak In Zwolle gaan de organisator van het evenement de hulpdiensten zoals brandweer politie en eerste hulp en de gemeente Zwolle ruim voorafgaand aan het evenement met elkaar om tafel Ze verkennen met elkaar welke maatregelen er nodig zijn om de publieksveiligheid tijdens het evenement te waarborgen Drie zaken spelen daarbij een belangrijke rol de activiteiten tijdens het evenement het publiek dat op het evenement afkomt de inrichting van het evenemententerrein 1 Activiteiten De opening van de Hanzelijn door de koningin een Bevrijdingsfestival met een groot regionaal bereik of een concert voor liefhebbers van heavy metal Drie totaal verschillende evenementen met elk hun eigen karakter en sfeer Dat geldt ook voor de te nemen veiligheidsmaatregelen Deze lopen uiteen van bewaking en beveiliging bij een koninklijk bezoek tot publieksinformatie en controle op drugs Het moge duidelijk zijn veiligheid bij evenementen is maatwerk In Zwolle worden die verschillende maatregelen op elkaar afgestemd 2 Publiek Naast de activiteiten zijn ook de samenstelling van en de hoeveelheid publiek tijdens een evenement bepalend voor de te treffen veiligheidsmaatregelen Een evenement dat zich richt op jonge gezinnen vraagt om andere maatregelen dan bijvoorbeeld een dance event Naast publieksveiligheid speelt daarbij ook het voorkomen of beperken van overlast een rol Ook daarover maken organisator en gemeente vooraf afspraken Zoals het tijdstip waarop de muziek stopt van verkoop van drank en het moment waarop die maatregelen ingaan 3 Terrein Een groot evenement heeft gevolgen voor de omgeving Denk aan wegafsluitingen extra parkeerruimte en bezoekersstromen naar het evenemententerrein Het evenement stelt eisen aan de locatie Niet iedere locatie is zomaar geschikt voor elk willekeurig evenement Grootschalige evenementen vinden doorgaans buiten de binnenstad plaats op geschikte evenementlocaties Park De Wezenlanden en de Wijthmenerplas bieden voldoende ruimte aan grote aantallen bezoekers Programmering De programmering van een evenement is een

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/veiligheid/veilig-zwolle/veiligheid-bij-evenementen (2015-12-01)
  Open archived version from archive •