archive-nl.com » NL » Z » ZWOLLE.NL

Total: 1131

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stap 3. Melding bij de Centrale Toegang van de GGD | Gemeente Zwolle
  Toegang is ondergebracht bij GGD IJsselland Het doel van de Centrale Toegang is om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige uniforme objectieve en onafhankelijke indicatiestelling en toewijzing waarbij toevalsfactoren zoveel mogelijk worden uitgesloten Ook moet de Centrale Toegang beter zicht geven op het functioneren van de totale dienst en hulpverleningsketen en op collectieve en individuele casuïstiek De Centrale Toegang is bereikbaar op telefoonnummer 0800 235 68 42 Meldpunt Allereerst fungeert de CT als meldpunt Iedere dakloze die een beroep doet op een voorziening voor maatschappelijke opvang wordt door de betreffende voorziening aangemeld bij de CT Ook burgers kunnen in hun ogen zorgwekkende situaties melden bij de CT De CT registreert de meldingen Screening indicering en toewijzing Na de melding wordt door de CT een screening uitgevoerd Dit betekent dat voldoende informatie wordt verzameld om te kunnen indiceren welke hulp benodigd is en om een cliënt aan een instelling te kunnen toewijzen Bij het screeningsoverleg is ook een vertegenwoordiger van het CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg aanwezig om eventuele AWBZ indicaties zo snel mogelijk te kunnen verkrijgen In het screeningsoverleg worden de indicaties vastgesteld en wordt een globaal lange termijndoel bepaald Vervolgens wordt de cliënt aan een instelling toegewezen Deze instelling stelt in overleg met de cliënt een plan van aanpak op langs welke wijze het lange termijndoel bereikt kan worden Postadres Indien de cliënt dakloos is en hij of zij gebruik maakt van de laagdrempelige opvang kan door het team dak en thuislozen een gemeentelijk adres beschikbaar worden gesteld Dit zijn de twee adressen van de laagdrempelige opvang Ribw De Herberg en het Leger des Heils Voor deze groep is de opvang geregeld in de vorm van bad brood bed Trajectbewaking De CT wordt door de betreffende instelling periodiek over de voortgang geïnformeerd Bij stagnatie heeft de CT de mogelijkheid om

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/dakloos/de-centrale-toegang (2015-12-01)
  Open archived version from archive


 • Ondersteunen doen we zo | Gemeente Zwolle
  vriendendienst door de boodschappen te doen voor een zieke buurman huishoudelijke hulp door mantelzorgers tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wijkbewoners voor een leefbare buurt waar kinderen veilig kunnen spelen En als dat nodig is zijn er professionals van het Sociaal wijkteam die snel kunnen inspelen op allerlei vragen of de juiste hulp er bij halen Dichtbij Voorkomen is beter dan genezen Tijdig signaleren dat er vragen zijn voorkomt dat deze grote problemen worden Dan is lichte ondersteuning voldoende Dat is beter mogelijk als de toegang naar de ondersteuning dicht bij huis te vinden is of daar waar mensen komen zoals werk en school Dat doen we met Sociale wijkteams waarin professionals van verschillende organisaties samenwerken om wijkbewoners te ondersteunen Is de juiste ondersteuning niet in de buurt of heeft de hulpvrager de voorkeur voor een bepaalde organisatie dan is er altijd ergens anders in de stad de juiste hulp te vinden Sociaal netwerk Een groot deel van de inwoners van Zwolle redt zichzelf en is in staat om bij tegenslag of problemen deze zelf op te lossen of met hulp van mensen uit hun sociale netwerk familie vrienden en buren Samen met de hulpvrager bekijkt de medewerker van het Sociaal wijkteam of deze hulp van bekende mensen mogelijk is Dat betekent niet dat professionele zorg door vrijwilligers of buren wordt gedaan worden of dat mantelzorg wordt verplicht Per situatie wordt bekeken welke ondersteuning nodig is vrijwilligershulp mantelzorg professionele begeleiding of een combinatie er van Speciale aandacht is er ook voor de mantelzorger Die wordt betrokken bij de vastelling bij de juiste ondersteuning van de hulpvrager en er wordt gekeken of de mantelzorger ook ondersteuning nodig heeft Daarmee voorkomen we dat de mantelzorger overbelast raakt Maatwerk Waar mensen deels zichzelf of met hulp van anderen niet kunnen redden biedt het Sociaal

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/sociaal-domein/voor-cli%C3%ABnten-inwoners/ondersteunen-doen-we-zo (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • hah-krant-veranderingen-in-de-zorg-jan-2015.pdf | Gemeente Zwolle
  Evenementen Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home hah krant veranderingen in de zorg jan 2015 pdf Lees voor hah krant veranderingen in de zorg jan 2015 pdf hah krant veranderingen in

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/file/hah-krant-veranderingen-in-de-zorg-jan-2015pdf-0 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Janna van Maar | Gemeente Zwolle
  voor Janna van Maar Bedrijventerreinen havenregio logistiek dienstverlening aan ondernemers Even voorstellen Als programmamanager bedrijventerreinen doet Janna van Maar de planning van vraag en aanbod van bedrijfsruimte voor de stad Als accountmanager heeft zij vooral te maken met grote landelijk en soms internationaal opererende bedrijven Mooi hoe ondernemers de stad economisch helpen Mijn baan is een goede mix van complexe bedrijfsruimtevraagstukken het adviseren van B W en het snel kunnen beantwoorden van relatief eenvoudige ondernemersvragen Deze functie past goed bij me ik vind het prachtig om te zien hoe bedrijven hard werken aan hun economische positie en de stad helpen aan brood op de plank Focus Zichtbare resultaten van recente projecten waar Van Maar aan heeft meegewerkt zijn de verbeterde havens op bedrijventerrein Voorst De rode draad van de afgelopen tien jaar is het project Duurzame Versterking Voorst Concrete plannen worden nu bestekklaar gemaakt die de kwaliteit van de openbare ruimte moeten verbeteren Daarnaast werk ik samen met collega s van de gemeente Kampen in het kader van Zwolle Kampen Netwerkstad aan een gezamenlijke havenvisie Deze wordt opgenomen in een overkoepelende logistieke visie voor de regio Het gaat erom hoe je je focust op nieuwe markten die zich hier willen vestigen Daarbij is logistiek het verbindende thema voor de regio Efficiënt werken Voor bedrijven coördineer ik bijvoorbeeld de bouwplanoverleggen en wijs hen de weg in het woud van regelgeving Ik probeer er voor te zorgen dat procedures niet onnodig lang duren Ik vind het belangrijk dat ondernemers het gevoel hebben dat ze bij de gemeente terechtkunnen Dat we doen wat we zeggen Een ander werkterrein is het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers Met de economische groei van Zwolle groeit het aantal ondernemers waar we contact mee onderhouden De ondernemer moet de gemeente gemakkelijk kunnen benaderen We zoeken daarom voortdurend

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/accountmanager-janna-van-maar/janna-van-maar (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Rob van Oosterhout | Gemeente Zwolle
  en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Accountmanager Rob van Oosterhout Rob van Oosterhout Lees voor Rob van Oosterhout Detailhandel starters Even voorstellen Rob van Oosterhout is adviseur stadseconomie met als specialiteit detailhandel Ik heb iets met ondernemers en winkeliers Ik ben er voor de ondernemer niet andersom Ik heb iets met ondernemers en winkeliers Het zijn hard werkende mensen die hun best doen om een winkel te runnen Zeker in deze moeilijke tijd verdienen ze alle aandacht Ik ga graag op pad en begeef me graag onder de winkeliers om te weten te komen wat er speelt Veel ondernemers kennen Van Oosterhout inmiddels Ze weten me te vinden als ze iets willen En zo hoort het ook Ik ben er voor hen Dat betekent niet dat ik een zak met geld heb klaarstaan maar ik kan bepaalde procedures mogelijk wel wat versnellen door er binnen onze eigen organisatie bovenop te zitten ral van oosterhout zwolle nl 038 498 20 47 M 0622448418 Delen ral van

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/accountmanager-rob-van-oosterhout/rob-van-oosterhout (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Gert Engelsman | Gemeente Zwolle
  bedrijventerreinen Even voorstellen De leegstand van kantoren een halt toeroepen Dat is kort gezegd de functie van Gert Engelsman De accountmanager kantoren is op 1 juli 2011 aangesteld bij de gemeente Zwolle Met elkaar aan de slag om deze uitdaging aan te gaan Van de 800 000 m2 kantoorruimte in Zwolle staat circa 100 000 m2 leeg Daarmee zit Zwolle onder het landelijk gemiddelde En dat moet zo blijven zegt Engelsman Aan hem de taak om daar samen met zijn collega s van de afdeling Ruimte en Economie voor te zorgen Gesprekken Een eerste vereiste is te weten wat er speelt in de kantorenmarkt Daarom voer ik regelmatig gesprekken met ondernemers vastgoedeigenaren projectontwikkelaars makelaars en gebruikers Samen bedenken we oplossingen en kijken we hoe we die kunnen uitvoeren De gemeente kan daarin faciliteren en eventueel bepaalde processen versnellen bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan Dat werd eerder met succes gedaan voor de Scoliosis Care Clinic die zich daardoor kon vestigen op kantorenlocatie Oosterenk Engelsman Dat is de kracht van de gemeente Meedenken Hij nodigt ondernemers die verhuizen en een leeg pand achterlaten uit om actief mee te denken over de bestemming van hun pand Dat kunnen we niet verplichten maar het is ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wel belangrijk om gezamenlijk verantwoording te dragen voor dit probleem zegt Engelsman De focus van de accountmanager ligt op de locaties Hanzeland Voorsterpoort en Oosterenk Samen aan de slag Na het inventariseren van de markt de uitdagingen en de oplossingen is nu de volgende stap aan de orde hoe krijgen we de markt in beweging Engelsman Daarvoor moeten we creatief zijn met geld en middelen Eerder bood de gemeente die vaak kant en klaar aan Nu laten we steeds meer aan de eigen creativiteit over Klanten kunnen meedenken over de

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/accountmanager-gert-engelsman/gert-engelsman (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Dennis Jansen | Gemeente Zwolle
  beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Accountmanager Dennis Jansen Dennis Jansen Lees voor Dennis Jansen Kantorenmarkt Even voorstellen Via een baan als planoloog programmamanager communicatie accountmanager en acquisiteur kwam Dennis Jansen in 2010 bij de gemeente Zwolle werken Hij houdt zich vooral bezig met kantoren Ondernemers moeten zich gekend voelen Ik kom net bij een klant vandaan waar we hebben gesproken over hun huisvestingsplannen begint Dennis Jansen Naast het maken van beleid is het praten met ondernemers één van zijn taken als verantwoordelijke voor de kantorensector in Zwolle In goed overleg met andere partijen ontwikkel ik een kantorenvisie Daarmee proberen we op de juiste locatie voor de juiste doelgroep kantoren te ontwikkelen Ik kijk naar de ontwikkelingen en trends hoe je de kantorenmarkt gezond houdt en hoe het kan bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid en het behoud ervan Zoeken naar oplossingen Vorige week heeft hij nog een afspraak gemaakt met de directie van een groot bedrijf om te polsen wat hun plannen zijn Het is goed om dat in een zo vroeg mogelijk stadium te horen Zo kun je soms tips geven of kijken hoe je kunt helpen bij bepaalde problemen We kunnen niet altijd zorgen voor de gewenste oplossing maar het is belangrijk dat ondernemers zich gekend voelen Dat geldt op dit moment zeker voor ondernemers op kantorenpark Oosterenk waar veel panden leegstaan We blijven zoeken naar oplossingen Meer aandacht voor leegstand In de komende jaren zullen bouwvolumes van kantoorpanden afnemen voorspelt Jansen Dat heeft te maken met het nieuwe werken Medewerkers zullen vaker vanuit huis gaan werken Dat heeft invloed op de programmering Er zal de komende tijd meer aandacht komen voor leegstand We kunnen ons

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/accountmanager-dennis-jansen/dennis-jansen (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Paul Kok | Gemeente Zwolle
  Sport en recreatie Kunst en cultuur Toerisme en uitgaan Winkelen Bestuur Gemeenteraad College burgemeester en wethouders Adviesraden Verordeningen en beleidsregels Beleid programma s en projecten Organisatie Verkiezingen Actueel Nieuws Bekendmakingen Publicaties Agenda Werk in uitvoering Werken bij Zwolle Vacatures Gegevens en onderzoeken Breadcrumb Navigation Home Accountmanager Paul Kok Paul Kok Lees voor Paul Kok Binnenstad stadsmarketing en vrijetijdseconomie pwm kok zwolle nl 038 498 23 63 Delen pwm kok zwolle

  Original URL path: https://www.zwolle.nl/accountmanager-paul-kok/paul-kok (2015-12-01)
  Open archived version from archive