archive-nl.com » weblog.vacaturekrant.nlDetailed info for site: weblog.vacaturekrant.nl

First archived on: 2015-07-14

Page Rank (on archived date): 5    

Favicon: -

Title: VacaturekrantVacaturekrant - Weblog van Vacaturekrant

See available archived versions here

Original web address: http://weblog.vacaturekrant.nl/


Keywords:

Description:Weblog van Vacaturekrant
... stapsgewijs In 2015 is maximale duur 38 maanden maar vanaf 2016 zal er ieder kwartaal een maand vanaf gaan Vanaf 1 april 2019 zal een werkloze maximaal 24 maanden een WW uitkering krijgen 2 De opbouw van de WW uitkering gaat veranderen Als je werkt bouwt je WW rechten op De eerste 10 jaar krijg je voor elk gewerkt jaar een maand WW recht Als je na 10 jaar werkloos raakt heb je dus recht op maximaal 10 maanden WW uitkering Na 10 jaar komt er voor ieder jaar dat je werkt een halve maand uitkering bij Dus werk je bijvoorbeeld 16 jaar dan heb je recht op 10 x 1 maand 6 x ½ maand 13 maanden WW uitkering WW rechten die je hebt opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand Heb je op dit moment een tijdelijk contract Door de Wwz verandert er een aantal zaken als je een tijdelijk contract hebt Deze veranderingen worden in fases doorgevoerd Door de Wwz heeft u als tijdelijke werknemer sinds 1 januari 2015 meer zekerheid Zo is de mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in tijdelijke contracten beperkt 1 Andere regels voor proeftijd Sinds 1 januari 2015 is er bij arbeidscontracten van 6 maanden of korter geen proeftijd meer mogelijk Duurt jouw tijdelijke contract langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar Dan is een proeftijd mogelijk van maximaal 1 maand Voor contracten van 2 jaar of langer geldt een proeftijd van maximaal 2 maanden Dit geldt ook voor contracten voor onbepaalde tijd In de wet is nu duidelijk geregeld dat een werkgever die een contract verlengt geen proeftijd meer mag opnemen in het verlengde arbeidscontract Ga je binnen het bedrijf ander werk doen waarvoor nieuwe vaardigheden of verantwoordelijkheden gelden Dan kan jouw werkgever wel een nieuwe proeftijd opnemen 2 Geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten Een concurrentiebeding is een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract hetzelfde soort werk te doen bij een ander bedrijf of als ondernemer Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in een nieuw tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen Voor jou als tijdelijke werknemer betekent dit dus meer vrijheid om over te stappen naar een andere werkgever 3 Aanzegplicht wel of geen verlenging tijdelijke contracten Voor werkgevers geldt sinds 1 januari 2015 de aanzegtermijn en de aanzegplicht Als jij een tijdelijke werknemer bent wordt het daardoor duidelijker of jouw contract wel of niet verlengd wordt Jouw werkgever moet minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan jou melden of hij het contract verlengt of niet Dit geldt voor contracten van 6 maanden of langer En ook voor aansluitende en lopende contracten die stoppen vanaf 1 februari 2015 De aanzegplicht geldt niet voor contracten korter dan 6 maanden En ook niet als er nog geen einddatum bekend is De aanzegtermijn geldt niet als een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen Komt jouw werkgever de aanzegplicht niet of niet op tijd na Dan is hij wettelijk...

Other info
   Used charset:UTF-8

   Author: -
   (The author of the document)

   Generator:WordPress 4.2.2
   (Name and version number of the publishing tool used to create the page)

Hosting server info (can be different or more than one):
IP address: 217.196.47.138
Country code: NL
Country: Netherlands
Region: Noord-Holland
City: Amsterdam
ZIP: 1089
Time Zone: +02:00
Latitude: 52.374 Longitude: 4.88969